Foreningsfrihed

Foreningsfrihed referer til en grundlæggende rettighed, som indebærer, at alle har ret til at danne og være medlem af en forening, uden at blive tvunget til det eller møde hindringer. Det betyder, at man har frihed til at vælge og tilslutte sig en bestemt forening.

Hvad betyder foreningsfrihed?

Foreningsfrihed er er en grundlæggende rettighed, som enhver borger i Danmark har. Foreningsfriheden indebærer;

  • Retten til at organisere sig.
  • Retten til at danne forsamling.
  • Retten til at være medlem af en forening.
  • Retten til at deltage i sammenslutninger med andre mennesker.
  • Retten til at forlade en forening.

Disse rettigheder betyder, at en dansk samfundsborger kan opnå disse friheder uden at blive forfulgt, straffet eller diskrimineret af staten eller andre myndigheder.

Danmarks Riges Lov – Grundloven

Danmarks Riges Lov (Grundloven) fastslår, at alle har ret til foreningshed i § 78, så længe foreningen ikke strider mod Straffeloven. Hvis en forening begår kriminelle handlinger eller arbejder imod samfundets grundlæggende værdier, kan den erklæres forbudt.

Bestemmelserne i loven bestemmer blandt andet;

  • Enhver har ret til uden forudgående tilladelse af danne foreninger i ethvert lovligt øjemed, så længe det ikke modstrider Straffeloven.
  • Enhver kan danne og deltage i foreninger, uden det kræver forudgående tilladelse fra myndigheder, så længe formålet er lovligt.
  • Enhver har ret til at træde ud af en forening, hvilket sikrer borgerne frihed til at forlade en forening, hvis de ikke længere ønsker at være en del af den.

Hvorfor er foreningsfrihed vigtig?

Foreningsfrihed er en vigtig del af den frie og demokratiske samfundsorden, da den giver borgerne mulighed for at organisere sig og udtrykke deres holdninger og interesser på en kollektiv måde. Det giver også borgerne en stemme i samfundet og mulighed for at påvirke politik og beslutninger.

Typer af foreninger

Foreninger kan være politiske, kulturelle, religiøse, sociale eller sportslige og kan have mange forskellige formål og aktiviteter. Fælles for foreninger er, at de kan fremme social samhørighed og solidaritet i samfundet.

Relaterede ord

FN
Folkeret
Fond

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.