FN

FN står for DE Forenede Nationer, og er en international organisation, som blev grundlagt i 1945 efter Anden Verdenskrig. FN’s hovedmål er at fremme international fred og sikkerhed, fremme samarbejde mellem lande og styrke respekten for menneskerettigheder og folkeret.

FN - De Forenede Nationer

Hvad er FN?

FN er en international samarbejdsorganisation, som arbejder sammen i forskellige organer og komitéer for at opnå organisationens mål. FN består at 193 medlemslande, og dens vigtigste organer er;

 • Generalforsamlingen – Består af alle FN’s medlemslande og fungerer som et forum for diskussion og debat om internationale spørgsmål.
 • Sikkerhedsrådet – Er ansvarlig for at opretholde international frem og sikkerhed og har beføjelser til at træffe beslutninger om militære operationer og sanktioner.
 • Økonomisk og Socialråd – Arbejder for at fremme økonomisk og social udvikling i verden.
 • International Domstol
 • FN’s Sekretariat

Grundtanker og formål

FN spiller en central rolle i globale spørgsmål såsom fred og sikkerhed, menneskerettigheder, klimaændringer, fattigdomsbekæmpelse og humanitær bistand. FN’s arbejde er baseret på principperne om respekt og suverænitet, territorial integritet og ikke-indblanding i andre landes interne anliggender, samt respekt for menneskerettigheder og international lov.

FN Verdensmål

FN’s Verdensmål er en ambitiøs dagsorden med 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling, som alle FN’s medlemslande har forpligtet sig til at opnå inden 2030. Verdensmålene omfatter emner som;

 • Udryddelse af fattigdom og sult
 • Sikre god sundhed og trivsel
 • Fremme ligestilling mellem kønnene
 • Sikre rent vand og sanitet
 • Bekæmpe klimaændringer
 • Sikre bæredygtige byer og samfund

FN-menneskerettigheder

FN’s Menneskerettigheder er en række internationale standarder og love, som FN har udarbejdet for at beskytte og fremme menneskerettigheder. Disse omfatter retten til liv, frihed og sikkerhed, ytringsfrihed, religionsfrihed, retten til en fair rettergang og beskyttelse mod diskrimination på grund af race, køn, religion, seksualitet og andre faktorer.

Hvornår blev Danmark medlem af FN?

Danmark blev medlem af FN den 24. oktober 1945, hvilket var samme dag som FN blev grundlagt. Som medlem af FN har Danmark deltaget i mange af organisationens initiativer og programmer og støtter op mod FN’s målsætninger og værdier.

Relaterede ord

EF
EEC
UNHCR

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.