Ytringsfrihed

Ytringsfrihed er en grundlovssikret ret i mange demokratiske lande. I Danmark er friheden beskyttet af Grundloven jf. 77. Denne paragraf fastslår, at enhver har ret til at give udtryk for sine tanker, meningsytringer og holdninger uden forudgående tilladelse og uden hensyn til statslige grænser.

Hvad er ytringsfrihed?

Ytringsfrihed er retten til at udtrykke ens meninger og holdninger frit uden frygt for forfølgelse, censur eller straf fra myndighederne. Det er en grundlæggende menneskeret, der betragtes som afgørende for et frit og demokratisk samfund. I Danmark har borgere ret til at udtrykke sig frit gennem;

  • Tale
  • Skrift
  • Trykte medier
  • Kunstnerisk virksomhed
  • Internet og andre udtryksformer

Det indebærer også retten til at søge, modtage og formidle information og ideer gennem forskellige kanaler.

Begrænsninger

Dog er ytringsfrihed ikke absolut og ubegrænset, da borgere også har nogle ansvarsområder. For eksempel kan ytringer, der opfordrer til vold, truer offentlig sikkerhed, krænker andres privatliv, er ærekrænkende eller udgør hadefulde tale, blive reguleret eller straffet i henhold til loven.

Ideelt set fremmer ytringsfrihed en åben og inkluderende debat, hvor forskellige perspektiver kan fremsættes, og samfundet kan trives gennem udveksling af information og ideer.

Ytringsfrihed i international lovgivning

Ytringsfrihed er ikke kun afgrænset til nationale lovgivninger, men er også en vigtig rettighed, der er beskyttet af internationale menneskerettighedsorganisationer, såsom FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt mange nationale forfatninger og love.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.