EEC

”EEC” betyder i sin fulde form ”The European Economic Community”, og er en betegnelse for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, forkortet EØF på dansk.

Hvad er EEC?

EEC var oprindeligt en regional organisation, der havde til formål at skabe økonomisk integration blandt sine medlemsstater. EEC blev etableret i 1957 ved Rom-traktaten, og organisationen var ét af de tre Europæiske Fællesskaber, der blev sammenlagt i 1993 for at danne Den Europæiske Union (EU).

Hvilke medlemsstater var der?

Fællesskabet bestod af 11 europæiske lande, på daværende tidspunkt. Følgende stater var medlemmer af EEC;

 • Belgien
 • Danmark
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Irland
 • Italien
 • Luxembourg
 • Nederlandene
 • Portugal
 • Storbritannien
 • Tyskland

I dag består Den Europæiske Union (EU) i alt 27 medlemslande.

Baggrunden for etableringen af EEC

EEC blev dannet efter 2. verdenskrig. Hovedmålene med det internationale fællesskab var at skabe et trygt og enkelt marked mellem sine medlemsstater. Interessen var at reducere barrierer for handel og investeringer og at fremme økonomisk vækst og udvikling gennem fælles marked med en fælles valuta.  

Opløsningen af EEC

ECC blev opløst i 1993, da det blev sammenlagt med Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (ECSC) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Eurotom), som blev samlet under Det Europæiske Fællesskab (EU). Flere medlemsstater mente, at EEC ikke kunne løse de økonomiske problemer i Europa, derfor blev fællesskabet omdannet.

EU

EU er en politisk og økonomisk union, der har en bredere ramme end EEC. EU dækker et bredt spektrum af områder, herunder;

 • Handel
 • Det indre marked
 • Ret og indre anliggender
 • Udenrigspolitik
 • Sikkerhedspolitik og m.fl.

EU´s rolle

EU har spillet en vigtig rolle i at fremme fred, stabilitet og velstand i Europa. Fællesskabet har bidraget til den økonomiske og politiske integration af sine medlemsstater. I dag har EU en vigtig rolle både økonomisk og politisk på det globale marked.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.