EF

”EF” er en forkortelse for ”Det Europæiske Fællesskab. I 2009 blev betegnelsen erstattet af ”Den Europæiske Union” og forkortes ”EU”.

EF - Det Europæiske Fællesskab

Hvad er EF?

EF, altså det nuværende EU er en politisk og økonomisk union bestående af 27 europæiske lande. Unionen blev stiftet for at fremme fred, stabilitet og velstand i Europa ved en samarbejds- og forpligtigelsesaftale mellem medlemslandene. EU har en række institutioner, der har forskellige opgaver.

Oprettelsen af EF

EF blev oprettet efter 2. verdenskrig i 1957 ved underskrivelse af Rom-traktaten. Dette skete som et resultat af mange års arbejde med at skabe fælles institutioner og regler mellem de europæiske lande. Efter krigen var flere europæiske lande i økonomisk krise, hvilket EF ønskede at løse.

Formål

Formålet med EF var at opbygge et indre marked, hvor varer, tjenester, mennesker og kapital kunne bevæge sig frit mellem medlemslandene. Dette skulle opnås ved at afskaffe toldbarrierer og andre handelshindringer mellem landene. I starten bestod EF af flere institutioner, herunder;

 • Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM)
 • Det Europæiske Samarbejdsorganisation (EOS)
 • Det Europæiske Fællesskab for Kul og Stål (ECSC)
 • Det Europæiske Fællesskab for Våbenhandel (EFTF)
 • Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EEF)

Senere blev EF udvidet til at omfatte andre områder, bl.a. miljø, forbrugerbeskyttelse, konkurrence, sikkerhed, migration og andre udenrigspolitiske opgaver. Navnet ”EF” blev derfor ændret til ”Den Europæiske Union”, altså EU.

Medlemslandene i EU

Medlemslandene i EU består at 27 europæiske lande, herunder;

 • Belgien 
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederlandene
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.