Folkeret

Er den del af juraen, der regulerer forholdet mellem stater, og som består af regler og principper, som staterne er enige om at overholde. Folkeretten er baseret på internationale aftaler, traktater, konventioner og erklæringer, samt på international sædvaneret og retspraksis.

Hvad indebærer folkeretten?

Folkeretten regulerer en lang række områder, herunder for eksempel;

  • Fred og sikkerhed
  • Menneskerettigheder
  • Miljøbeskyttelse
  • Handel
  • Krig og konfliktløsning

Folkeretten er også relevant for internationale organisationer som FN og EU, som er underlagt folkerettens regler og principper.

Formål

Folkeretten har til formål at sikre stabilitet og forudsigelighed i det internationale samfund og at fremme samarbejde og fredelig sameksistens mellem stater. Folkeretten spiller derfor en vigtig rolle i international politik og diplomati.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.