Erklæringer

Erklæringer referer til formelle mundtlige og skriftlige udtalelser af en person, stat eller organisation om en given sag eller situation. Disse erklæringer kan have forskellige formål, og de kan forekomme i forskellige kontekster.

Typer af erklæringer

Der er forskellige typer erklæringer, herunder;

  1. Juridiske erklæringer – Disse er skriftlige erklæringer, der gives i forbindelse juridiske sager eller kontrakter. De kan omfatte erklæringer (fx mulighedserklæringer) om faktuelle oplysninger, som er relevante for sagen eller kontrakten.
  2. Finansielle erklæringer – Disse er skriftlige erklæringer, der gives om økonomiske forhold og transaktioner. Eksempler på finansielle erklæringer inkluderer årsregnskaber og revisionsrapporter.
  3. Erklæringer om overholdelse – Disse er erklæringer, der angiver, at en person, stat eller organisation overholder bestemte regler eller standarder. Eksempler på erklæringer om overholdelse inkluderer erklæringer om overholdelse af love og regler om databeskyttelse eller miljøbeskyttelse.

Gå i dybden med erklæringer her

Formål

Formålet med erklæringer kan variere afhængigt af den specifikke kontekst, hvor de anvendes. Nogle gange bruges erklæringer til at bekræfte sandheden eller nøjagtigheden af en påstand eller oplysning. Andre gange kan erklæringer anvendes til at opfylde juridiske eller reguleringsmæssige krav.

Erklæringer i en traktat

Erklæringer kan også indgå i en traktat, som en fortolkning eller forklaring af traktaten. En traktat er en juridisk forlig eller aftale om et specifikt emne mellem to eller flere lande. Traktater er bindende for de lande, der indgår aftalen.

Hvad er en protokol?

En protokol i en traktat er en supplerende aftale, der kan følge med en traktat for at præcisere, afklare eller udvide dens bestemmelser. Protokoller kan betragtes som et tillæg til en traktat, og dens betingelser og bestemmelser har samme juridiske betydning som traktaten selv.

Protokoller kan anvendes til at regulere specifikke forhold eller situationer, der ikke er dækket af traktatens hovedtekst. Protokoller kan også give yderligere detaljer omkring bestemmelser i traktaten, der kan være uklare eller tvetydige.

Hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring er en erklæring, der gives af en revisor, som bekræfter, at en virksomheds regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder. Revisorerklæringer er en vigtig del af revisionen af et regnskab, og de er ofte påkrævet af loven eller regulativer.

Hvad skal den indeholde?

En revisorerklæring skal indeholde en bekræftelse af, at virksomhedens regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og giver en retvisende og rettidig beskrivelse af virksomhedens økonomiske position. Det skal også underskrives af revisoren.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.