Fuld guide til oprettelse af forening

Opret forening eller læst alt om, hvad en forening er, hvilke foreningstyper der findes, eller hvilke krav der stilles.

 1. Hvad er en forening?
 2. Hvilke foreningstyper findes der?
 3. Skal en forening registreres?
 4. Hvad siger Loven?
 5. Hvilke krav stilles der?
 6. Hvordan stifter man en forening?
 7. Opret forening

Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker, organisationer, institutioner, virksomheder og lignende, der finder sammen om en fælles interesse. Foreningens sammenslutning og fælles formål kan være at udvikle, fremme, udbrede, dyrke eller beskytte interessen i fællesskab. Der er foreningsfrihed i Danmark indenfor Lovens rammer.

Hvad er en forening?

Eksempel: En gruppe mennesker med interesse indenfor økologi ønsker at styrke idéen om fremstilling af flere økologiske varer til billigere priser. Gruppen beslutter at starte forening.

Hvilke foreningstyper findes der?

Grundlæggende kan foreninger kategoriseres som erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende foreningstyper. Danmark er et af de lande i verden, hvor foreningslivet er rigt, og derfor findes der også mange forskellige typer af sammenslutninger. De forskellige foreningstyper er følgende;

Hvilke foreningstyper findes der?

 • Frivillige foreninger – Fx sportsforeninger, sociale foreninger, rejseforeninger.
 • Almindelige foreninger – Fx non-profit-organisationer, nødhjælpsorganisationer, idrætsforeninger.
 • Andelsboligforening – Fx foreninger bestående af andelshavere, som ejer og driver ejendomme.
 • Forening med begrænset ansvar (F.M.B.A) – Fx skadeforsikringsforeninger, taxaservice.
 • Selvejende institution – Fx friskoleforeninger, privatskoleforeninger, patientforeninger, hjemmehjælpsorganisationer.
 • Folkekirkelig institution – Fx missionsselskaber, menighedsråd, idrætsforbund, musikforeninger, børne og ungdoms institutioner.
 • Fonde – Fx almenvelgørende fonde, familiefonde, videns, sociale og kulturelle fonde
 • Særlige foreninger – Fx indkøbsforening.

Skal en forening registreres?

Afhængigt af foreningens formål og aktivitet, er der regler for, hvornår en forening skal registreres. Som udgangspunkt skal erhvervsdrivende foreninger lade sig registrere. Enhver forening kan vælge at lade sig registrere, mens nogle foreninger skal have et CVR-nummer. I følgende situationer er registrering et lovkrav;

Skal en forening registreres?

 • Når foreningen er erhvervsdrivende og medlemmerne har begrænset ansvar.
 • Når foreningen har ansatte og skal udbetale løn.
 • Når foreningen skal modtage tilskud fra det offentlige.
 • Når foreningen skal drive erhverv og/eller momsregistreres.
 • Når foreningen skal importere eller eksportere varer fra udlandet.
 • Når foreningen skal anvende momsfordele.
 • Når foreningens omsætning overstiger 50.000 kr. årligt.

Hvad siger Loven?

Hverken staten eller kommuner bestemmer dit valg, så længe formål og drift er i overensstemmelse med Loven. Derudover er det afgørende om foreningen skal anerkendes som en juridisk enhed. I så fald skal den kollektive sammenslutning have et CVR-nummer. 

Hvad siger Loven?

Hvilke krav stilles der?

Som udgangspunkt skal alle foreningstyper have mere end ét medlem, men derudover stilles der følgende krav;

Hvilke krav stilles der?

 • Medlemmer indgår en aftale om foreningens formål – Formålet står skrevet i foreningens udarbejdede vedtægter.
 • Vekslende medlemskreds – Mulighed for optagelse af nye medlemmer.
 • Medlemmer betaler kontingent for at finansiere foreningens aktivitet – Bestemmelser for kontingent er nedskrevet i vedtægter.
 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed – Medlemmer har stemmeret og udøver deres indflydelse på generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som har en selvstændig ledelse i foreningen.
 • Foreningen har ikke nødvendigvis nogen formue.
 • Nogle foreningstyper kræver momsregistrering – Når der foretages handel med import og eksport varer.
 • Nogle foreningstyper kræver CVR-registrering.
 • Ved krav om registrering hos Erhvervsstyrelsen skal vedtægter og bestyrelsesoversigt vedlægges.

Generalforsamling

En generalforsamling er foreningens øverste ledelsesorgan, hvor blandt andet vedtægter udarbejdes og en bestyrelse vælges. På generalforsamlingsmøder kan medlemmer deltage og afgive deres stemmer og træffe beslutninger om foreningen. Medmindre andet er bestemt i vedtægterne, vil beslutninger træffes med et flertal.

Gå i dybden med generalforsamling her.

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse står for den daglige ledelse og drift. Bestyrelsens primære opgave består af at overholde foreningens vedtægter og føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet. Derudover vil bestyrelsen varetage opgaver som videreudvikling af foreningens formål og indkaldelse til generalforsamlingsmøder mv.

Læs alt om bestyrelse her.

Vedtægter i en forening

Vedtægterne i en forening angiver de bestemmelser eller retningslinjer, som skal gælde for foreningens drift og fællesskab. Der findes ikke nogen konkret lovgivning om foreninger, derfor fungerer vedtægterne som en slags lovgrundlag i de enkelte foreningstyper. Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling.

Hent skabelon eller læs mere om vedtægter her.

Medlemmer, optagelse og kontingent

Når en forening er stiftet, vil der være mulighed for optagelse af nye medlemmer. Hvilke betingelser der skal gælde for medlemskab beskrives i vedtægterne. Det er op til de enkelte foreninger at afgøre, hvem der kan være medlem. Der kan fx stilles krav om kontingent.

Hvordan stifter jeg en forening?

Da der ikke er nogen egentlig lovgivning om, hvordan en forening skal stiftes, gælder kun enkelte formelle krav. Kravene er blot uskrevne regler for et seriøst og solidt ansigt udadtil. Forinden stiftelsen er det vigtigt at udarbejde et sæt vedtægter med beskrivelse af følgende;

Hvordan stifter jeg en forening?

 • Foreningens kontaktoplysninger
 • Type af forening
 • Formålet
 • Betingelser for medlemskab
 • Ind- og udmeldelse
 • Generalforsamling
 • Bestyrelse
 • Registrering og CVR-nummer – Gælder for erhvervsdrivende foreninger.
 • Regnskabsår – Gælder for erhvervsdrivende foreninger.
 • Tegningsregel – Gælder for erhvervsdrivende foreninger.
 • Vedtægtsændringer
 • Opløsning af forening

Opret forening med Dokument24

Foreningen er nu klar til at blive oprettet. Foreningens stiftere skal blot afholde en stiftende generalforsamling og et underskrevet generalforsamlingsreferat. Den stiftende generalforsamling skal vedtage (godkende) vedtægterne, hvorefter medlemmerne skal underskrive generalforsamlingsreferatet. Herefter er foreningen officielt oprettet.

Skal foreningen være juridisk gældende, skal vedtægterne desuden underskrives i et andet dokument. Med Dokument24 får du ligeledes en juridisk gyldig oprettelse – Opret nu.

Opløsning

Når en ikke-erhvervsdrivende forening skal opløses, træffes der beslutning herom på generalforsamlingen. Foreninger med økonomiske formål kan opløses på forskellige måder. Hvis den erhvervsdrivende forening ikke kan leve op til sine økonomiske forpligtigelser, kan denne opløses ved konkurs eller ved dom.

Læs mere om ophør her.