Guide til oprettelse af frivillig forening

Opret frivillig forening med Dokument24 eller læs alt om gældende regler og betingelser herunder.

 1. Hvad er en frivillig forening?
 2. Frivillig forening – Regler
 3. Skal en frivillig forening registreres?
 4. Formelle krav til stiftelse
 5. Start frivillig forening

Hvad er en frivillig forening?

En frivillig forening er som udgangspunkt en ikke-erhvervsdrivende forening. Det betyder, at fællesskabet ikke har til formål at gøre økonomisk fortjeneste på driften. Af samme grund har frivillige foreninger heller ikke pligt til at registrere sig og have et CVR-nummer.

Eksempel: Foreningen De Frivillige har til formål at hjælpe hjemløse. Foreningens aktiviteter involverer madservering og husly. Aktiviteterne udøves af frivillige foreningsmedlemmer og mennesker, som ikke er medlemmer.

Frivillig forening – Regler

I Danmark har frivillige foreninger ikke afgifts- eller oplysningspligt, så længe regler om indtægt, skat og moms overholdes. En frivillig forening er begrænset i følgende forhold;

 • Kan ikke opkræve moms
 • Kan ikke havelønnede ansatte
 • Kan ikke være tilmeldt A-skat, AM, ATP eller B-indkomst
 • Må ikke overstige en omsætning på mere end 50.000 kr. over en periode på 12 år.

Foreninger med momsopkrævning eller lønnede ansatte skal registreres som almindelige foreninger. Sådan en ændring kræver dog indkaldelse til generalforsamlingsmøde. Ved afstemning sikres et flertal, hvorefter vedtægter ligeledes kræves ændret.

Læs mere om ændring af vedtægter her.

Skal en frivillig forening registreres?

Der er situationer, hvor en frivillig forening skal registreres. Når en frivillig forening ønsker at søge om støtte, tilskud eller anden form for ydelse fra offentlige myndigheder skal denne registreres. I disse situationer skal foreningen have en NemKonto og oprette et CVR-nummer.

Læs alt om CVR eller opret CVR-nummer her.

Eksempel: Foreningen De Frivillige finder overnatningssteder til hjemløse. I denne forbindelse ønsker foreningen at søge om støtte til lån af kommunale lokaler. Sådan en anmodning går under offentlig støtte og kræver derfor registrering.  

Formelle krav til stiftelse

I Danmark er der ingen lovforfatning, der regulerer foreninger. Af denne grund er der heller ikke lovmæssige regler for, hvordan en forening oprettes. Alligevel stilles der en række formelle krav til foreningens organisering og struktur herunder blandt andet følgende;  

 • Afholdelse af stiftende generalforsamling – Vedtagelse af foreningens formelle oprettelse.
 • Udarbejdelse af vedtægter– Beskrivelse af formål, medlemskab og kontingent.
 • Udvælgelse af en ledelse – Bestyrelse udpeget af medlemmer på generalforsamlingsmøde.
 • Økonomi og regnskab – Foreningens budgetter og konti er adskilt fra dets medlemmer.

Generalforsamling

I en forening er en generalforsamling den øverste myndighed. Forsamlingen består af foreningens stiftere og medlemmer, som hver især har tale- og stemmeret. Til generalforsamlingsmøder drøftes og træffes beslutninger vedrørende foreningens virke og drift. Foreningens bestyrelse udpeges ligeledes.  

Læs mere om generalforsamling her.

Vedtægter

Foreningens vedtægter er de sæt regler, som skal overholdes. Vedtægterne beskriver klart og tydeligt, hvad formålet med foreningen er, og hvordan denne skal fungere. Foreninger i Danmark kan frit beslutte, hvilke regler der skal gælde for fællesskabet, men det anbefales at disse tydeligt fremgår af vedtægterne.

Læs mere om vedtægter her.

Ledelse

En ledelse i en forening består oftest af en bestyrelse udpeget af generalforsamlingen. Det er bestyrelsens opgave at varetage de daglige ledelsesopgaver, som at føre kontrol, føre regnskab mv. Derudover står bestyrelsen for indkaldelse til generalforsamlingsmøder og overholdelse af disse.

Læs mere om ledelse og bestyrelse her.

Økonomi

Hvis foreningen har et økonomisk formål, kan det være forpligtet til at lade sig registrere og oprette et CVR-nummer. Foreningen kan også have brug for tegningsregler. Tegningsreglerne er en del af vedtægterne og beskriver, hvem der har ret til at administrere og indgå økonomiske aftaler på vegne af foreningen.

Opret CVR eller læs mere om CVR-nummer her.

Læs mere om tegningsregel her.

Start frivillig forening

Opret frivillig forening med Dokument24, så sørger vi for alt papirarbejdet. Udfyld blot vores online formular, så sørger vi for udarbejdelse af stiftelsesdokument, vedtægter og registrering af foreningen hos Erhvervs- og Skattestyrelsen. Følg disse simple trin;

 1. Udfyld spørgsmålene i formularen. På baggrund af dine svar, vil du blive stillet 10-15 spørgsmål i alt.
 2. Få tilsendt dit dokument. Når du har besvaret samtlige spørgsmål, skal du godkende dine svar. Efter din godkendelse udarbejder vi straks de nødvendige dokumenter til dig.
 3. Skriv under. Til slut er dit dokument klar, og du vil blive bedt om at underskrive med NemID.

Når din forening er godkendt hos Skattestyrelsen vil du modtage et CVR-nummer og din forening er juridisk gyldig. Det betyder blandt andet, at du kan søge om offentligt tilskud – husk blot at oprette en NemKonto til din forening også.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller kommet i tvivl om noget undervejs, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står til rådighed for at hjælpe dig på enten telefon 5370 1030, e-mail info@dokument24.dk eller på chatten nederst til højre.