Partsafhøring

En partsafhøring er en juridisk proces, hvor en part i en retssag bliver afhørt af den modsatte part eller dennes advokat. Formålet med en partsafhøring er at udfordre modpartens påstande og styrke sin egen sag ved at opnå information og beviser, der kan være relevante for sagen.

Hvordan foregår en partsafhøring?

En partsafhøring foregår normalt i retten eller hos en dommer. Afhøringen begynder med, at den afhørende part stiller spørgsmål til den afhørte part. Spørgsmålene skal være relevante for sagen og kan omhandle både faktiske forhold og juridiske spørgsmål.

Den afhørte part skal svare på spørgsmålene ærligt og sandfærdigt. Hvis den afhørte part ikke ønsker at svare på et spørgsmål, kan vedkommende påberåbe sig sin tavshedspligt eller retten til ikke at udtale sig for ikke at besvare spørgsmålet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.