NDA (Non Disclosure Agreement)

En NDA (Non-Disclosure Agreement), også kendt som en fortrolighedserklæring, er en juridisk aftale mellem to eller flere parter, der har til formål at beskytte fortrolige oplysninger, der deles mellem dem. Aftalen sikrer, at parterne ikke videregiver eller misbruger oplysninger, de har fået adgang til, med uvedkommende.

Hvad er NDA?

En NDA er en juridisk kontrakt, der bruges til at beskytte og forhindre fortrolige oplysninger videregives til tredjeparter. Dokumentet bruges typisk i kommercielle og forretningsmæssige forhold, hvor to parter har behov for at dele følsomme eller fortrolige oplysninger som led i et samarbejde eller en forretningsaftale.

Formål

Formålet med en NDA er at beskytte fortrolige oplysninger fra at blive offentliggjort eller misbrugt af uvedkommende. Den specificerer også de rettigheder og pligter, som parterne har i forhold til oplysningerne, og fastlægger straffeforanstaltninger i tilfælde af overtrædelse af aftalen.

Hvornår anvendes en DNA?

En NDA kan være nødvendig i forskellige situationer, hvor der er behov for at dele fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være i forbindelse med samarbejde mellem en virksomhed og en underleverandør, i forbindelse med ansættelse af medarbejdere eller i forbindelse med salg eller overdragelse af virksomheder.

Hvad indeholder en fortrolighedserklæring?

En fortrolighedserklæring fastlægger de betingelser og forpligtelser, som parterne skal overholde med hensyn til beskyttelse af de delte oplysninger. Nogle af de vigtigste punkter i en NDA omfatter:

  • Hvem er de involverede parter?
  • Erklærer NDA'en gensidig eller ensidig fortrolighed?
  • Hvordan defineres fortrolige oplysninger i aftalen?
  • Gælder der undtagelser om deling af fortrolige oplysninger?
  • Hvor længe gælder fortrolighedserklæringen?
  • Er det muligt at opsige aftalen?
  • Hvordan håndteres konflikter i forbindelse med NDA'en?
  • Hvilke sanktioner eller erstatninger kan pålægges, hvis en part bryder aftalen?

Ensidig og gensidig NDA

En fortrolighedserklæring kan være både ensidig og gensidig gældende afhængigt af samarbejdets art og graden af information, der udveksles mellem parterne. I en ensidig NDA forpligter den ene part sig, mens i en gensidig NDA forpligter begge parter sig til at beskytte hinandens følsomme data.

Konsekvenser ved brud på NDA

Det kan have alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser at bryde en NDA. Det kan blandt andet medføre krav om konventionalbod, som er en forudbestemt pengestraf, som er specificeret i den skriftlige aftale. Det kan også medføre erstatningsansvar for tabt fortjeneste og økonomisk skade.

Det er vigtigt at bemærke, at konventionalbodens beløb normalt er fastlagt i aftalen for at undgå tvivl.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.