Konventionalbod

Konventionalbod er en aftalt erstatning i en kontrakt, der betales til den berørte part, hvis den anden part misligholder aftalen. Det er en aftalt erstatning, der er fastsat i kontrakten, og som er beregnet til at kompenserer for et tab eller skade som følge af den anden parts misligholdelse.

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er en forudbestemt erstatning, der skal betales, hvis en kontrakt ikke overholdes. Det kan ske, hvis en entreprenør ikke leverer det aftalte arbejde til tiden eller ikke opfylder kvalitetskravene i kontrakten. Konsekvenserne af misligholdelse af aftalevilkårene er klare, da erstatningen er fastsat på forhånd.

Læs mere om konventionalbod og dens forskel fra erstatningher. Artiklen dækker forskellige typer bod og overvejelser ved fastsættelse af størrelsen på boden i en kontrakt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.