Misligholdelse

Misligholdelse refererer til en situation, hvor en part undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til en indgået aftale eller kontrakt. Det kan opstå, når en part ikke leverer det aftalte produkt eller den aftalte tjeneste, ikke betaler den aftalte pris eller ikke opfylder andre kontraktmæssige forpligtelser.

Hvad er misligholdelse?

Misligholdelse refererer til en situation, hvor en part ikke opfylder sine forpligtelser i en juridisk bindende aftale. Det kan indebære manglende levering af varer eller tjenesteydelser, ikke betaling af aftalte beløb, brud på specifikke vilkår og betingelser eller generel manglende opfyldelse af de indgåede aftaler.

Eksempel 1:  I lejeforhold kan misligholdelse omfatte manglende betaling af husleje, beskadigelse af lejemålet eller overtrædelse af lejekontrakten på andre måder.

Eksempel 2: I købsaftaler kan misligholdelse omfatte manglende levering af de aftalte varer, levering af defekte eller forkerte varer, ikke betaling af købesummen eller ikke overholdelse af leverings- eller garantibetingelserne.

Konsekvenser ved misligholdelse

Konsekvenserne af misligholdelse afhænger af den specifikke situation og den juridiske kontekst. Nogle almindelige konsekvenser kan omfatte:

  • Erstatningskrav – Den ikke-misligholdende part kan kræve erstatning for eventuelle økonomiske tab eller skader, der er påført som følge af misligholdelsen.
  • Ophævelse af kontrakten – Den ikke-misligholdende part kan vælge at ophæve kontrakten som følge af misligholdelsen. Dette kan medføre, at begge parter bliver befriet for deres forpligtelser i henhold til kontrakten.
  • Specifik præstation – Hvis misligholdelsen består i manglende levering af en specifik vare eller tjenesteydelse, kan den ikke-misligholdende part kræve, at den misligholdende part leverer det lovede.
  • Bod eller straf – Kontrakten kan fastsætte en bod eller straf for misligholdelse. Den misligholdende part kan blive pålagt at betale et bestemt beløb som en sanktion for deres manglende opfyldelse.

Hvad er væsentlig misligholdelse?

Væsentlig misligholdelse er en særlig alvorlig form for misligholdelse, hvor den misligholdende parts handlinger eller undladelser er så alvorlige, at de væsentligt påvirker kontraktens kerneforpligtelser eller gør det umuligt at opnå formålet med kontrakten. Væsentlig misligholdelse kan medføre øjeblikkelig ophævelse af kontrakten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.