Entreprenør

En entreprenør er en type håndværkervirksomhed, der typisk tilbyder en bred vifte af tjenester inden for deres fagområde. En entreprenør arbejder normalt under en entreprise, som er en aftale om at opføre en bygning eller et anlæg til en aftalt pris.

Entreprenør - Læs mere her

Hvad er en entreprenør?

En entreprenør er en person eller et firma, der påtager sig opgaven med at opføre, bygge eller renovere et byggeri eller en infrastruktur. Entreprenøren kan arbejde på mange forskellige typer af projekter, fra små boligrenoveringer til store kommercielle bygninger eller offentlige anlæg som broer og veje.

Hvad laver en entreprenør?

En entreprenør kan have mange forskellige funktioner, afhængigt af projekter og de krav, der er involveret. Typisk vil entreprenøren koordinere og lede alle aspekter af byggeprojektet, herunder at ansætte arbejdskraft, købe materialer, planlægge tidsplanen og sikre overholdelse af bygge- og sikkerhedsregler. Entreprenørens fagområde omfatter blandt andet;

  • Byggearbejde
  • Renoveringsarbejde
  • Murerarbejde
  • Jordarbejde
  • Kloak arbejde
  • Tømrerarbejde
  • Anlægsarbejde

De vil også overvåge byggeriet og kontrollere, at projektet færdiggøres til tiden og inden for det aftalte budget.

Entreprisekontrakt

En entreprisekontrakt er en bindende aftale eller kontrakt, der regulerer forholdet mellem en entreprenør og bygherre. Aftalen fastlægger de specifikke aftalebetingelser, der er indgået. Entrepriseaftalen kan indgås i forbindelse med opførelse af en ny bygning eller anlæg, men kan også omfatte renovering, modernisering eller udvidelse af eksisterende bygninger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.