Firma

Et firma, også kendt som en virksomhed, et selskab eller forretning, er en juridisk enhed, hvis primære formål er at drive forretning og opnå profit. Der er mange forskellige typer af firmaer, og de kan variere i størrelse, struktur og formål, alt efter den pågældende virksomhed.

Firma - Læs mere her

Personligt ejede virksomheder

Nogle firmaer er personligt ejede, såsom en personligt ejet mindre virksomhed, en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Disse typer af firmaer er typisk mindre i størrelse og kan have mindre krav til startkapital og rapportering. Firmaerne er kendetegnet ved;

Kapitalselskaber

Nogle firmaer er kapitalselskaber, såsom anpartsselskaber, aktieselskaber og holdingselskaber. Disse firmaer har typisk højere krav til startkapital, bogføring, ledelse og disse kan have flere ejere eller aktionærer. Firmaerne er kendetegnet ved;

 • Anpartsselskab (ApS) – En juridisk enhed, hvor der stilles krav om startkapital på mindst 40.000 kr. Det er også nødvendigt at indberette årsregnskab og føre en ejerbog. Der er også krav om ledelse.
 • Aktieselskab (A/S) – En juridisk enhed, hvor der stilles krav om startkapital på mindst 400.000 kr. Det er også nødvendigt at indberette årsregnskab og føre ejerbog. Der er desuden krav til ledelse bestående af direktion og bestyrelse.
 • Holdingselskab – En juridisk enhed, der ejer driftsselskaber eller datterselskabet.

Andre selskabsformer

Der findes også andre selskabsformer, herunder partnerselskaber, kommanditselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, fonde og foreninger, som er mindre kendte. Fælles for disse firmatyper er, at de alle er erhvervsdrivende, men adskiller sig også væsentligt fra hinanden. De er kendetegnet ved;

 • Partnerselskaber – Selskabets er etableret på grundlag af en aftale (partnerskabskontrakt) mellem partnerne. Disse selskaber er ikke anerkendte juridiske enheder, og selskaberne kan derfor ikke eje ejendom eller indgå retslige kontrakter. Alle partnerne har et personligt og ubegrænset ansvar for virksomhedens forpligtelser og gæld.
 • Kommanditselskaber (K/S) – Består af mindst 2 ejere, herunder en eller flere kommanditister, som hver især hæfter for deres kapitalbidrag. De kan bestå af både anpartsselskaber og aktieselskaber. Nogle af ejerne har et begrænset ansvar, mens andre har ubegrænset ansvar.
 • Virksomheder med begrænset ansvar(V.M.B.A.) – Ejerne har ikke et personligt ansvar for selskabets gæld og forpligtelser, ud over deres investering i selskabet. Det vil sige, at ejerne kun mister den sum penge, som de har indskudt i selskabet.
 • Fonde – Der er erhvervsdrivende har et økonomisk formål og kan investere i kommercielle aktiviteter. De er underlagt en række krav som rapportering af regnskab og ledelse.   
 • Foreninger – Der er erhvervsdrivende har erhvervsmæssige interesser og formål. Selskabsformen giver erhvervsdrivende medlemmer mulighed for at arbejde sammen og repræsentere deres interesser på en organiseret og effektiv måde.

Hvordan starter man et firma?

At starte et firma kræver grundig overvejelse, planlægning og beslutning. Her er nogle overordnede trin, som kan hjælpe dig med at komme i gang;

 1. Forretningsidé – Start med at tænke på en forretningsidé, som du ønsker at forfølge. Dette kan være noget, du er passioneret omkring, eller noget du har erfaring med.
 2. Forretningsplan – Lav en forretningsplan, som beskriver din forretningsidé, og hvordan du planlægger at realisere den. En forretningsplan kan også hjælpe dig med at identificere eventuelle udfordringer og muligheder, der kan opstå.
 3. Selskabsform – Beslut dig for hvilken selskabsform, du ønsker for dit firma. Du bør overveje fordele og ulemper ved de enkelte virksomhedstyper, herunder ejerskabsmæssige, skattemæssige og ansvarsmæssige forhold.
 4. Registrering – Registrer dit firma hos Erhvervsstyrelsen og opret et CVR-nummer. Det kan også være nødvendigt at oprette en bankkonto til erhverv.   
 5. Finansiering – Overvej, hvordan du vil finansiere din virksomhed. Dette kan omfatte at skaffe investorer, søge lån eller bruge dine egne midler til at finansiere din forretning.
 6. Licensgodkendelse – Sørg for at skaffe de nødvendige tilladelse og licenser til at drive din virksomhed. Dette kan variere afhængigt af din juridiske struktur og branche.
 7. Drift – Når alt er på plads, kan du begynde at drive din virksomhed. Dette kan omfatte ansættelse af medarbejdere, markedsføring og lignende.

Opret firma

Opret dit firma nemt og enkelt med Dokument24. Vi tager os af alt det formelle i forbindelse med registreringen, så du kan fokusere på at opbygge din forretning. Vores online platform guider dig gennem hele processen, hvor du blot skal indtaste dine oplysninger og uploade nødvendige dokumenter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.