Aktionær

Indenfor erhvervsverdenen er der mange betegnelser for en aktionær, herunder en kapitalejer, en anpartshaver, en aktieholder eller blot en investor. Fælles for disse er, at der er tale om en fysisk eller juridisk person, der ejer aktier eller anparter i et selskab.

Hvad er en aktionær?

En aktionær er en person eller et selskab, der ejer aktier i en virksomhed. Aktier er andele, en form for ejerskab i virksomheden, der blandt andet giver aktionæren andel af virksomhedens overskud og stemmeret på generalforsamlingen.

Hvem er aktionær i en virksomhed?

Enhver fysisk eller juridisk person (virksomhed), der ejer aktier i et selskab, kan være aktionær. Det kan være enkeltpersoner, familier, pensionskasser, investeringsfonde, foreningeranpartsselskaber (ApS)aktieselskaber (A/S) og holdingselskaber.

Hvad er en aktionærs rolle i en virksomhed?

En aktionærs rolle i en virksomhed er primært at eje aktier i virksomheden, arbejde for virksomhedens succes og have stemmeret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan aktionæren stemme om vigtige beslutninger, såsom ændringer af vedtægter, valg af bestyrelse og godkende årsregnskaber.

Hvilke rettigheder har aktionærer?

Aktionærer har en række rettigheder i en virksomhed, herunder;

 • Stemmeret på generalforsamlingen – Ret til at deltage og stemme ved generalforsamlinger.
 • Ret til udbytte – Aktionæren har ret til at modtage udbytte fra virksomheden ved overskud. Udbyttet beregnes som en procentdel af aktionærens ejerandel.
 • Ret til indsigt i virksomhedens regnskaber – Aktionærer har adgang til regnskabet og andre vigtige selskabsdokumenter.
 • Ret til erstatning – Hvis virksomhedens ledelse har handlet uagtsomt eller i strid med aktionærernes interesse, kan der kræves erstatning.

Fordele og ulemper ved at være aktionær

Der er både fordele og ulemper ved at være aktionær i en virksomhed.

Fordelene er blandt andet;

 • Mulighed for at investere penge i voksende virksomheder, investoren tror på.
 • Mulighed for at få del i virksomhedens overskud gennem udbytte.
 • Mulighed for at påvirke beslutninger om virksomheden.
 • Mulighed for at se og påvirke virksomhedens regnskaber og drift.

Ulemperne er blandt andet;

 • Aktionærer er ikke garanteret et overskud eller udbytte.
 • Risiko for tab, hvis aktierne ikke stiger i værdi.
 • Ved manglende deltagelse kan det være svært at holde kontrol

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.