Entreprisekontrakt

En entreprisekontrakt er en juridisk aftale mellem en entreprenør og en kunde om udførelsen af et byggeprojekt eller anden form for anlægsarbejde. Entreprenøren er den person, håndværker eller håndværkerfirma, der skal udføre arbejdet, og kunden er en bygherre. En entreprisekontrakt er bindende for aftaleparterne.  

Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en bindende aftale eller kontrakt, der regulerer forholdet mellem en entreprenør og bygherre. Aftalen fastlægger de specifikke aftalebetingelser og vilkår, der er indgået mellem entreprenøren og kunden.

Formål

Formålet med en entreprisekontrakt er at definere de konkrete forpligtelser og ansvarsområder for både entreprenøren og kunden, såvel som eventuelle underleverandører og rådgivere. Den skriftlige aftale er en vigtigt juridisk dokumentation der sikrer, at både entreprenør og bygherre er bekendte med specifikke vilkår og betingelser for aftalen.

Hvad indeholder kontrakten?

Kontrakten kan indeholde detaljerede oplysninger om projektet, herunder arbejdsomfang, pris, tidsplan, kvalitetskrav og betalingsbetingelser. Aftalen kan også indeholde bestemmelser om ændringer i projektet, f.eks. i tilfælde af uforudsete forhold eller ændringer i kundens krav. Derudover vil entreprisekontrakten også regulere andre spørgsmål, såsom forsinkelser, mangler og betalingsemner.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.