Forsørgertabserstatning

Er en erstatning, der kan tildeles pårørende til en person, der er død som følge af en ulykke eller sygdom. Men hvem skal betale forsørgertabserstatningen, og i hvilke situationer kan der rejses krav om den?

Hvad er forsørgertabserstatning?

Er en form for erstatning, som kan gives til pårørende til en person, der er død som følge af en ulykke eller en sygdom. Forsørgertabserstatningen gives til pårørende, der har mistet en forsørger, og som derfor lider et økonomisk tab som følge af dødsfaldet.

Eksempel: Søren og Mette forsørger deres fælles to børn. Søren mister livet ved en ulykke, og Mette står nu som alene forsørger. I dette tilfælde kan Mette få ret til forsørgertabserstatning.

Hvem kan få forsørgertabserstatning?

Forsørgertabserstatningen kan normalt udbetales til pårørende, der har mistet en forsørger, og som lider et økonomisk tab. Det kan være en ægtefælle, en samlever eller en forælder. Derudover stiller loven krav om, at der skal være en ansvarlig skadevolder at rejse et erstatningskrav imod.

I hvilke situationer kan der rejses krav om forsørgertabserstatning?

Forsørgertabserstatning skal betales af den person, organisation eller virksomhed, der er ansvarlig for den afdødes død. Der kan rejses krav om forsørgertabserstatning i følgende situationer;

  • Hvis personen dør i en arbejdsulykke, hvor arbejdsgiveren eller virksomheden kan holdes ansvarlig for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.
  • Hvis personen dør i en trafikulykke, hvor en anden bilist kan holdes ansvarlig for overtrædelse af Færdselsloven.
  • Hvis personen dør som følge af en patientskade på et sygehus, hvor sygehuset kan holdes ansvarlig for fejlmedicinering, fejlbehandling eller fejloperation.
  • Hvis personen dør i en voldssag, hvor gerningsmanden kan holdes ansvarlig for forbrydelsen mod den afdøde.

Hvor mange penge kan man få i erstatning?

Forsørgertabserstatning er normalt en engangsbetaling, som skal dække det økonomiske tab, som den afdøde forsørger ville have dækket, hvis vedkommende fortsat levede og forsørgede sin familie. Erstatningen kan variere afhængigt af den afdøde forsørgers indtægt, alder og forsørgelsesbyrde.

Det er vigtigt at påpege, at kravene og betingelserne for at få forsørgertabserstatning kan variere afhængigt af de konkrete forhold. Det er derfor en god idé at undersøge de specifikke krav og betingelser, der gælder i den enkelte sag.

Relaterede ord

Testamente 

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.