Familieoverdragelse

Udtrykket henviser til en retslig proces, hvor en fast ejendom, en virksomhed eller andre aktiver overdrages mellem familiemedlemmer. Overdragelsen kan ske ved salg, gave, arv eller på andre måder. En familieoverdragelse adskiller sig fra en overdragelse mellem ikke-familiemedlemmer, da det kan indebære særlige skattemæssige og juridiske formaliteter.

Overdragelse af en virksomhed

Virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte er begge ord, der betegner overdragelse af en virksomhed til familiemedlemmer. Der er grundlæggende 3 måder, hvorpå en virksomhed kan overdrages, og disse er følgende;

  • Ved køb og salg – Almindelig virksomhedsoverdragelse med beskatning
  • Som en gaveoverdragelse med skattemæssig succession som gave
  • Ved arvoverdragelse med arveafgift

Overdragelse af fast ejendom

overdragelse af fast ejendom inden for en familie kan også ske på flere måder, herunder;

  • Som gave
  • Som arv
  • Som lån
  • Som salg til underpris

I begge tilfælde af en familieoverdragelse er det vigtigt at have en klar og skriftlig aftale, der beskriver vilkårene for overdragelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.