Retskraft

Retskraft er en retsplejebetegnelse for, at afgørelser er bindende for parterne i en sag. Det vil sige, at afgørelsen kan håndhæves juridisk, og parterne derfor skal efterleve afgørelsen. Afgørelsen kan ikke blive behandlet yderligere i den samme instans, når afgørelsen har retskraft.

Hvad er forskellen på formel retskraft og materiel retskraft?

Man skelner mellem to former for retskraft. Det vil sige, at retskraften enten kan være formel eller materiel. Forskellen ligger i muligheden for, at andre instanser kan tage stilling til de faktiske og retlige spørgsmål igen.

  • Formel retskraft: En afgørelse, som med særlig tilladelse kan blive ændret enten ved appel eller en genoptagelsessag. Dommen er dog endelig i den instans, hvor afgørelsen er blevet truffet. Det vil sige, at sagen ikke kan genåbnes i den samme En anden instans kan dog godt tage stilling til sagen.
  • Materiel retskraft: Rettens afgørelse af de faktiske og retlige spørgsmål vil blive lagt til grund, hvis der kommer en ny retssag mellem parterne. Det vil sige, at en ny sag om de samme spørgsmål vil blive afvist. Parterne kan ikke få en ny instans til at tage stilling til de faktiske omstændigheder eller det retlige aspekt. Det skyldes, at når en afgørelse har materiel retskraft, er rettens vurdering af de faktiske og retlige spørgsmål bindende for parterne – også i fremtidige sager.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.