Kontrahent

En kontrahent henviser til en person eller enhed, som indgår i en kontrakt eller en aftale med en anden part. En kontrahent kan være en enkeltperson, en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed, der er bundet af de vilkår og betingelser, der er fastsat i kontrakten.

I en kontrakt vil der typisk være mindst to kontrahenter, hvor hver af parterne har rettigheder og pligter i forhold til den anden part.