Fallit

Ordet ´fallit´ er en ældre betegnelse for en person eller virksomhed, der er gået konkurs. Det betyder, at personen ikke længere er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser og tilbagebetale lån til sine kreditorer.

Konsekvenser

Konsekvenserne af en fallit afhænger af det konkrete skyldnerforhold og konkursbehandling, men typisk vil det indebære, at den fallente person eller virksomhed mister kontrollen over sine aktiver og økonomiske forhold.

Aktiver

Som en del af konkursbehandlingen, vil den fallente persons eller virksomheds aktiver blive likvideret og omsat til penge. Herefter vil de omsatte aktiver blive fordelt mellem kreditorerne. Dette kan omfatte salg af;

  • Fast ejendom
  • Inventar
  • Varer
  • Andre aktiver, som den fallente person eller virksomhed ejer.

Kurator

En kurator vil blive udnævnt til at styre og overvåge konkursbehandlingen og sikre, at kreditorernes interesser bliver beskyttet og tilgodeset så meget som muligt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.