Etisk regnskab

Etisk regnskab, også kendt som socialt ansvarligt regnskab eller bæredygtigt regnskab, refererer til praksis med at indarbejde ikke-finansielle målinger og informationer i en virksomheds regnskabsrapporter for at rapportere om dens sociale, miljømæssige og etiske præstationer ud over økonomiske resultater.

 Hvad er etisk regnskab?

Etisk regnskab er en regnskabspraksis, der fokuserer på at rapportere og måle en virksomheds sociale og miljømæssige resultater ud over de økonomiske præstationer. Det handler om at rapportere om virksomhedens aktiviteter og deres indvirkning på samfundet, med fokus på værdier som bæredygtighed, ansvarlighed og etik.

Etisk regnskab gør det muligt for virksomheder at redegøre for deres indsats inden for områder som miljøbeskyttelse, medarbejderrettigheder, kundetilfredshed, samfundsengagement og god ledelsespraksis. Det giver også investorer og andre interessenter mulighed for at bedømme virksomhedens samlede præstation og ansvarlighed.

Formål

Formålet med etisk regnskab er at give interessenter, såsom investorer, medarbejdere, kunder og samfundet som helhed, et mere omfattende billede af virksomhedens indvirkning på både mennesker og planeten.

Nogle af de nøgleaspekter, der kan omfattes af etisk regnskab, inkluderer:

  • Social ansvarlighed – Rapportering om virksomhedens initiativer og resultater i forhold til arbejdsvilkår, arbejdskraftsrettigheder, mangfoldighed og inklusion, beskyttelse af menneskerettigheder og samfundsengagement.
  • Miljømæssig bæredygtighed – Inklusion af data om virksomhedens miljøpåvirkning, energiforbrug, CO2-udledning, affaldshåndtering og bestræbelser på at minimere sin miljømæssige fodaftryk.
  • Produkters og tjenesters påvirkning – Vurdering af, hvordan virksomhedens produkter og tjenester påvirker forbrugere, samfund og miljø, herunder aspekter som sikkerhed, sundhed, kvalitet og levetid.
  • Bæredygtig forsyningskæde – Rapportering om virksomhedens arbejde med at fremme etiske og bæredygtige praksisser i hele sin forsyningskæde, herunder leverandører og partnere.
  • Filantropi og samfundsengagement – Dokumentation af virksomhedens filantropiske aktiviteter, donationer, velgørende projekter og andre måder, hvorpå virksomheden bidrager positivt til samfundet.

Virksomheder, der implementerer etisk regnskab, kan styrke deres omdømme, tiltrække investorer med ansvarlige værdier og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.