Cirkulære

Cirkulære er en skrivelse, der fastsætter, hvordan love og bekendtgørelser skal forstås og anvendes. Forskriften er rettet til en underordnet myndighed og udstedt af en højere administrativ myndighed, f.eks. ministerier, styrelser, m.v. En cirkulære er dermed en retsforskrift i det danske system.

Eksempel:Et eksempel kunne være en oversigt over en række regler, der er nye eller blevet ændret. Det kan også være en vejledning til en myndighed.

Cirkulærer er ikke bindende for den enkelte borger. Det indebærer også, at man ikke kan støtte ret alene på cirkulæret. Forskriften regulerer kun myndighedernes adfærd.

Hvor kan man finde cirkulære?

Cirkulærer kan man som oftest finde på myndighedernes hjemmesider. Det er dog ikke alle cirkulærer, der er offentliggjorte. Det er op til den myndighed, der udsteder cirkulæret, at beslutte, om det skal offentliggøres.

  • Hvis det er offentliggjort, kan man finde det på myndighedens hjemmeside.
  • Hvis det ikke er offentliggjort, henvises til den myndighed, der har udstedt cirkulæret.

Cirkulæret i det retskildehierarkiske system

I dansk ret er der en regel om, at en ”lavere” retskilde skal have hjemmel i en ”højere” retskilde. Det indebærer, at retskilderne inddeles hierarkisk. I dette hierarki er det bl.a. Grundloven, der står øverst, hvorefter love kommer. En cirkulære skal derimod have hjemmel i en bekendtgørelse, og denne bekendtgørelse skal have hjemmel i en lov. 

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.