Bekendtgørelse

En bekendtgørelse referer til en række regler, som enten uddyber eller præciserer reglerne i en bestemt lov. Bekendtgørelsen henviser til den pågældende lov og er typisk udstedt administrativt af et ministerium og bliver offentliggjort i Lovtidende. Virkningen af bekendtgørelsen er den samme som en lov, og derfor er den bindende for borgere, virksomheder og myndigheder.

Bekendtgørelse

Eksempel: Tobakafgiftsloven fastsætter blandt andet en række regler om afgifter af cigaretter og røgtobak. Der er herefter udstedt en bekendtgørelse om tobaksafgifter, som bl.a. definerer, hvad en cigaret eller groftskåret tobak er.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.