Betingelser affiliateprogram

Nedenstående fastsætter vilkårene og betingelserne for deltagelse i Dokument 24 ApS' affiliateprogram. Ved at deltage i dette program accepterer du nedenstående vilkår og betingelser.

1. Definitioner

Dokument 24 ApS: Virksomheden Dokument 24 ApS, CVR-nummer 40300635, der udbyder dette affiliateprogram.

Affiliate: En person eller enhed, der deltager i Dokument 24 ApS' affiliateprogram ved at henvise kunder til Dokument 24's produkter og tjenester.

Kunde: En person eller enhed, der er henvist til Dokument 24's produkter eller tjenester gennem en affiliate og foretager et køb.

2. Kommissionsstruktur og Udbetalingsperioder

2.1 Affiliates er berettiget til at modtage kommission for salg af Dokument 24's produkter eller tjenester, der er genereret gennem deres henvisninger. Kommissionen beregnes som en procentdel af det samlede købte beløb, eksklusive afgifter, gebyrer og offentlige afgifter.2.2 Kommissionen beregnes som følger for salg i forskellige perioder:

  • Periode 1. januar - 31. marts: Udbetales i den første uge i april.
  • Periode 1. april - 30. juni: Udbetales i den første uge i juli.
  • Periode 1. juli - 30. september: Udbetales i den første uge i oktober.
  • Periode 1. oktober - 31. december: Udbetales i den første uge i januar.

2.3 Kommission udbetales kun, når den akkumulerede kommission når eller overstiger 1.000 kr. Måtte den akkummulerede kommision ikke være opnået i en given periode, overføres kommisionen til den efterfølgende periode.

3. Produkter med Offentlige Gebyrer og Afgifter

3.1 Visse produkter, der tilbydes af Dokument 24, kan indebære obligatoriske offentlige gebyrer eller afgifter, f.eks. ved registrering af selskaber hos erhvervsstyrelsen eller registrering af ægtepagter hos tinglysningen.

3.2 Dokument 24 udbetaler ikke kommission for beløb, der går til det offentlige eller andre institutioner som følge af disse gebyrer og afgifter.

3.3 Kommissionen gælder heller ikke for produkter eller tjenester, der tilbydes gratis, hvor den samlede kommission efter fradrag af offentlige gebyrer og afgifter er nul.

4. Ændringer i Betingelserne

Dokument 24 ApS forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for dette affiliateprogram med 30 dages varsel. Affiliates vil blive informeret om sådanne ændringer via den e-mailadresse, der er opgivet ved tilmelding til programmet.

5. Ansvarsfraskrivelse

Dokument 24 ApS påtager sig intet ansvar for fejl i tracking, forsinkelser i kommissionens udbetalinger eller eventuelle tekniske problemer, der kan påvirke affiliateprogrammet.

Accept af Betingelserne

Ved at deltage i Dokument 24 ApS' affiliateprogram accepterer du de ovenstående vilkår og betingelser.