Juridiske Partnere

Har du brug for at tale med en jurist eller en advokat ansigt til ansigt? Eller måske har du et juridisk behov, som Dokument 24 ikke kan være behjælpelig med.

Mange danskere vælger at oprette deres dokumenter online hos Dokument 24, men nogle gange kan vi ikke være behjælpelige. Vi er selv eksperter i blandt andet testamenter, fremtidsfuldmagter, ægtepagter og andre familie-arveretslige dokumenter.

Når vi ikke kan hjælpe, har vi et netværk af juridiske partnere rundt om I Danmark, som vi kan henvise til.  

Juridisk Partner

Bliv juridisk partner

I takt med at Dokument 24 kontinuerligt vokser, søger vi nye juridiske partnere. Som partner kan du f.eks. få henvist klienter vedr.: Skøder, skilsmissesager, boopgørelser, erhvervsretslige sager og meget andet. Dokument 24 får mange forskellige henvendelser, og vi sender dem videre til vores partnere kvit og frit.

Udvælgelse af partnere

Vores partnere skal være af den bedste kvalitet. Når vi henviser en klient, så lægger vi vægt på, at vores partnere har følgende værdier:

  • Faglig kompetence. Faglig kompetence inden for de områder, som partneren fører sit virke i.
  • En aftale er en aftale, og partneren sørger altid for at levere den rette kvalitet til den rette tid til klienten. Vi forventer, at vores partnere kontakter klienter samme dag, som partneren har fået henvendelsen fra Dokument 24.
  • Rimelige priser. Priserne hos vores partnere skal være rimelige. Jurister og advokater er højt specialiserede, og det koster selvfølgelig noget at få juridisk service. Priserne skal dog være rimelige, så klienterne føler, at de bliver ordentligt behandlet.

Hvis du er jurist eller advokat, og du kan nikke ja til ovenstående, så kan du rette henvendelse til Dokument 24. Herefter kan vi drøfte, om du kan blive partner til os, og efterfølgende få tilsendt klienthenvendelser.

Hvad skal partnerne gøre?

Det er vigtigt for vores klienter, at vores partnere viser, at de har et partnerskab med Dokument 24. Når vi har accepteret Jer som partner, skal vores partnere gøre følgende:

  • Skrive på egen hjemmeside. Som partner skal du skrive på jeres hjemmeside, at I er partner til Dokument 24. Dette gøres ved at nævne de ydelser, som I kan håndtere for de henviste klienter samt linke til forsiden af Dokument 24.
  • Skriv mail til Dokument 24. Når der er skrevet om partnerskabet på hjemmesiden, så skrives en mail til info@dokument24.dk. Her skrives hvilken side, der er omhandler partnerskabet med os. Vi tjekker efterfølgende jeres side, og optager Jer som partner.

Klienthenvendelser

Hvor mange klienthenvendelser kan du forvente at få som partner?

Svaret er fra 0 til mange. Det kommer an på, hvilke ekspertiseområder du har som partner samt, hvor du fysisk er placeret. I begyndelsen vil du modtage få eller ingen henvendelser, og du kan forvente en tiltagende mængde af henvendelser over de kommende år. Vi arbejder med henblik på langsigtede relationer i partnerskaber.

Hvilke henvendelser får du?

Vi inddeler vores partnere kompetencemæssigt og geografisk. Når vi får en klienthenvendelse, som kræver hjælp fra partnernetværket, så finder vi først og fremmest den rette kompetence. Herefter ser vi, hvor partnerne er placeret geografisk. Efterfølgende sendes henvendelsen pr. e-mail til den rette partner.

Kontakt os og få en partnersamtale

Ring til os på tlf. 5370 1030, eller skriv en mail på info@dokument24.dk. Herefter kan vi aftale et tidspunkt for samtale vedr. partnerskab. Vi ser frem til at tale med dig, så vi i fællesskab kan tilbyde klienterne en god service.