Hvordan oprettes et indbotestamente

Har du genstande, som der skal gå til bestemte personer? Mange danskere har genstande med stor affektionsværdi, f.eks. et maleri, nogle hjemmelavede smykker eller et kaffestel. Genstande med stor affektionsværdi er særligt vigtige at få givet til de rette personer, når du går bort. Måden dette gøres på, kan være gennem oprettelse af et indbotestamente. Her kan du læse om:

Hvad er et indbotestamente?

Et indbotestamente er et dokument, der bestemmer hvilke genstande, der skal gå til hvilke personer. Et indbotestamente er ikke et testamente, som bestemmer, hvordan arven fordeles mellem arvingerne! Et indbotestamente viser blot, hvilke genstande der er tiltænkt bestemte personer. Hvis du ønsker at fordele arven mellem arvingerne, så skal du oprette et fuldt testamente. Dette kan du læse mere om her.

Indbotestamente, testamente

Forskellen på et indbotestamente og et fuldt testamente ser således ud:

 • Indbotestamentet fordeler genstande. Det fordeler genstande inden for arvingens arvelod. Arvelodden er den arveandel, som arvingen har fået af arven. Hvis en person, der er benævnt i et indbotestamente, ikke står i det fulde testamente, så vil indbotestamentet ikke gælde.
 • Testamentet fordeler alt. Et normalt testamente fordeler al arv. Du kan oprette et fuldt testamente og bestemme, hvordan arven fordeles. Du kan bestemme, at du giver lige meget til hver af dine børn. Herefter kan du oprette et indbotestamente, hvori du skriver, at din datter skal have kaffestellet eller dine hjemmelavede smykker. Dermed er din datter benævnt et det fulde testamente, og hun har derfor ret til at få kaffestellet.

Det er altid en god idé at oprette et fuldt testamente, der fordeler al arv efter dig. Et indbotestamente bør ofte ses som et supplement til testamentet.

Testamente | Vigtig information til Dig!

Hvordan oprettes det?

Hvilke krav er der til oprettelsen af et indbotestamente? Der er ingen formkrav til, hvordan et det skal oprettes.

Du kan principielt skrive dine ønsker på bagsiden af en kuvert og efterfølgende skrive det under. Vi anbefaler dog ikke, at du opretter det på denne måde. Vi anbefaler, at du opretter dit indbotestamente hos en advokat eller online hos os (Dokument 24).

Når du opretter dit indbotestamente hos Dokument 24, så sikrer vi, at det bliver oprettet korrekt. Dine ejendele vil dermed blive fordelt, som du ønsker det.

Dette skal indbotestamentet indeholde

 • Testator: Hvem er opretter af indbotestamentet? Du kan enten oprette det alene eller sammen med din ægtefælle/samlever. Skriv navn og adresse på testator/testatorer (testator = den eller de, der opretter indbotestamentet). Tilføj også gerne CPR-nr., så er der ingen tvivl om, hvem der har oprettet indbotestamentet.
 • Omfang: Du skal vælge om indbotestamentet skal være en del af et fuldt testamente eller stå alene. Du skal også skrive om indbotestamentet skal være en del af arvingens arv, som du har fordelt i et fuldt testamente, eller om arven fra indbotestamentet kommer ud over arvingens arv fra testamentet.
 • Ændring og tilbagekaldelse: Hvis I er to personer, der opretter et indbotestamente, så bør I skrive, hvordan i laver ændringer i det samt tilbagekalder det. Det er vigtigt at have styr på disse retningslinjer fra start.
 • Arvinger: Hvem skal de genstandene/ejendelene gå til? Skriv dine arvinger ind med deres fulde navn og adresse. Hvis du har deres CPR-nr., så kan dette også tilføjes som ekstra sikkerhed for, at arvingerne kan identificeres.
 • Genstande/ejendele: Skriv hvilke genstande/ejendele, der skal testeres til arvingerne. Beskriv ejendelene omhyggeligt, så der ikke opstår tvivl om hvilke ejendele, der er tale om.
 • Underskrift og dato: Til sidst skriver du under på dokumentet. Der er ingen formkrav til underskrift af et indbotestamente.

Eksempel på indbotestamente.

I nedenstående har vi udarbejdet et forsimplet eksempel på et indbotestamente. Dette bør ikke bruges til at oprette dit eget indbotestamente. Det er en forsimplet udgave!

Eksempel

Jeg, Jens Jensen, boende på adressen Jensens Vej 999, 9999 By, opretter hermed dette indbotestamente.

 1. Omfang
  1. Indbotestamentet kan alene omfatte sædvanligt indbo og personlige genstande. Dette er jeg bekendt med.
 2. Fordeling
  1. Mit ene barn, Hans Jensen, boende på adressen Hansens Vej 999, 9999 By, skal modtage følgende:
  2. Min håndlavede keramikstel, som jeg selv har lavet. Alle genstande i keramikstellet bærer mine initialer (JJ) i bunden, samt en datering fra år 1979.
  3. Min muslingesamling som jeg selv har samlet på de danske strande. Samlingen er endnu ikke komplet, og jeg håber, at du vil samle videre på samlingen, Hans.
 3. Ændring og tilbagekaldelse
  1. Dette indbotestamente kan frit ændres og tilbagekaldes.
 4. Underskrevet af Jens Jensen, Dato 12.12, år XXXX.

Du kan vælge at oprette dit indbotestamente som et særskilt dokument, som i ovenstående eksempel.

Indbotestamente

Du kan også vælge at oprette det som en del af dit fulde testamente. De fleste vælger at oprette indbotestamentet som en del af deres fulde testamente. Dette sikrer, at der er fuldstændigt styr på, hvordan al arv fordeles. Det er væsentligt, at der er styr på, hvordan arven fordeles, så der ikke opstår tvivl hos arvingerne. Tvivl mellem arvinger resulterer desværre ofte i, at familie splittes for tid og evighed.

Hvad koster et det?

Hvad er prisen? Prisen på et indbotestamente varierer meget. Prisen afhænger af, hvem der opretter det for dig.

Vi ser ofte priser på flere tusinde kroner, når det oprettes hos advokater.

Hos Dokument 24 tager vi kun 139 kr. for et indbotestamente, når det er oprettet online. Vi ønsker, at alle skal have råd til juridiske dokumenter, hvorfor prisen ikke må være for høj.

Du opretter testamentet online ved at følge nedenstående trin:

 1. Svar på spørgsmålene i vores formular. Det tager 5-10 minutter, og onlineformularen vil hele tiden tilpasse sig dig og dine behov.
 2. Modtag straks dokumentet pr. mail. Når du har svaret på spørgsmålene online, så vil du straks få dit dokument tilsendt pr. e-mail.
 3. Til sidst skal du skrive indbotestamentet under.

Det behøver ikke at være kompliceret at oprette juridiske dokumenter. Vi hjælper dig gerne, hvis du har et spørgsmål. Det er gratis at ringe til os eller skrive sammen med os, og du bestemmer selv om du vil bestille dit indbotestamente.