Arvinger – Hvem arver efter dig?

Hvem er dine arvinger, og hvad skal du tænke på, når du giver arven videre? Find din egen familiesituation for at få at vide, hvad du kan gøre.

Ægtefæller uden børn

Når I er gift, og ingen af Jer har børn, hvem arver efter dig? Din ægtefælle er din eneste arving i dette tilfælde.Hvis du går bort først, så arver din ægtefælle efter dig. Men hvem er jeres arvinger, når den sidste af Jer går bort?

Fordeling af arv, ægtefælle uden børn

Arv efter længstlevende

Det vil være jeres familier, der skal dele arven, når I begge er gået bort. Din ægtefælles familie får den ene halvdel af arven, og din familie får den anden halvdel.

Hvem arver efter længstlevende ægtefælle?

Når jeres familier skal dele arven efter længstlevende, så vil arvingerne blive fundet således:

 1. Forældre: Jeres forældre vil få tildelt arven som første prioritet.
 2. Søskende: Hvis forældrene ikke lever, så vil det være jeres søskende, der arver.
 3. Bedsteforældre og deres børn: Hvis jeres søskende heller ikke lever, så vil jeres bedsteforældre og dernæst bedsteforældrenes børn arve.
 4. Statskassen: Statskassen arver, hvis ingen af ovenstående lever.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Bestem selv med et testamente – ægtefæller uden børn

Når I opretter et testamente, så skal I være opmærksomme på følgende:

 • Tvangsarvinger: I er tvangsarvinger efter hinanden. Det betyder, at I som minimum skal give hinanden 25 % af jeres arv.
 • Fordel frit efter længstlevende: I kan frit vælge, hvem der skal arve, når længstlevende er gået bort. Det betyder, at I kan vælge at give al arv til en enkelt person. I kan også vælge at donere arven til f.eks. Kræftens Bekæmpelse.

Vi anbefaler altid, at ægtefæller opretter et testamente. Testamentet skal som minimum beskrive arvens fordeling, når længstlevende er gået bort. Dette skaber sikkerhed for familierne, når arven skal fordeles.

Arvinger | Hvem er dine arvinger?

Ægtefæller med børn

Er I ægtefæller, og har I børn? Hvis du går bort først, så er din ægtefælle arving med 50 % af arven. Dine børn vil modtage de resterende 50 % af arven. Når i begge er gået bort, vil længstlevendes børn få arven efter længstlevende.

Fordeling af arv, ægtefælle med børn

Hvem arver efter dig?

 1. Ægtefælle og børn: Din ægtefælle arver 50 % og dine børn arver de resterende 50 %. Hvis din ægtefælle er gået bort, så vil dine børn arve 100 % af din arv. Din ægtefælle vil arve 100 % af din arv, hvis dine børn er gået bort, og ikke har efterladt sig børn (dine børnebørn).
 2. Børnebørn: Er dine børn gået bort, så vil det være dine børnebørn, der arver i stedet for dine afdøde børn.
 3. Forældre: Er ingen af ovenstående arvinger i live, så vil det være jeres forældre, der arver efter længstlevende.
 4. Søskende: Som fjerde arvinger, kommer jeres søskende.
 5. Bedsteforældre og deres børn: Jeres bedsteforældre og deres børn arver efter Jer, hvis ingen af ovenstående lever. Det betyder, at jeres søskendes børn (niecer og nevøer) intet arver ifølge arveloven!
 6. Statskassen: Statskassen tager al arv efter Jer, hvis I ikke har arvinger jf. ovenstående.

Bestem selv med et testamente – ægtefæller med børn

Når I opretter et testamente, så er vil I kunne fordele arven, som I ønsker det. I skal være opmærksomme på følgende, når I opretter et testamente:

 • Tvangsarvinger: I er tvangsarvinger efter hinanden, og det er jeres børn også. Det betyder, at 25 % af al arv som minimum skal gå til hinanden og børnene. 12,5 % går til ægtefællen og 12,5 % til deling mellem børnene.
 • Fordeling af arv: Når den sidste af Jer er gået bort, så skal arven fordeles mellem arvingerne. De fleste vælger at dele arven ligeligt mellem børnene. De fleste vælger dette uanset om de kun har fælles børn, eller om der også er børn fra tidligere forhold.
 • Uskiftet bo – egne børn: Længstlevende bestemmer selv om længstlevende vil sidde i uskiftet bo med sine egne børn. Uskiftet bo betyder, at børnene først får deres arv udbetalt, når længstlevende er gået bort. Længstlevende kan dermed blive siddende i boet, og bruge af boets midler.
 • Uskiftet bo – særbørn: Hvis din ægtefælle har børn fra tidligere, så er det disse børn, der bestemmer, om du kan sidde i uskiftet bo. Skriv i testamentet, at du ønsker at kunne sidde i uskiftet bo. Opret samtidig et samtykke til uskiftet bo, som din ægtefælles børn skriver under på. Så er du sikret, at du kan sidde uskiftet bo.
 • Børnetestamente: Hvis børnene er under 18 år, så bør I oprette et børnetestamente i jeres testamente. Børnetestamentet sikrer, at børnene får nye forældre, hvis I går bort.

Alle ægtefæller med børn bør oprette et testamente, så børnene ikke er i tvivl om, hvad forældrenes hensigt med arven er.

Det koster kun 695 kr. at lave dit testamente!

Samlevende uden børn

Hvem er din arving, når du er samlevende, og ikke har børn? Mange tror, at deres samlever automatisk arver, når de har boet sammen i mere end 2 år. Det er desværre ikke korrekt. Din samlever arver intet efter dig uanset hvor længe I har været sammen!

Fordeling af arv, samlever uden børn

Hvem arver efter dig?

Disse er dine arvinger uanset om du og din samlever ejer en bolig sammen. Hvis I ejer bolig sammen, så skal dine arvinger have din andel af boligen, selvom din samlever kan blive tvunget til at gå fra hus og hjem.

Dine arvinger kan heller ikke give arveafkald til fordel for din samlever. Hvis der gives arveafkald, så vil staten modtage arven efter dig i værst fald.

 1. Forældre: Dine forældre er dine primære arvinger.
 2. Søskende: Hvis dine forældre er gået bort, så arver dine søskende.
 3. Bedsteforældre og deres børn: Lever dine søskende ikke, så er dine arvinger dine bedsteforældre. Lever de ikke, så er det dine bedsteforældres børn, der arver efter dig. Læg mærke til, at dine søskendes børn ikke er at finde i arverækkefølgen efter dig.
 4. Statskassen: Lever ingen af ovenstående, så er statskassen din arving.

Din samlever kan arve gennem et testamente

Ønsker du, at din samlever skal arve efter dig? De fleste samlevende ønsker, at de skal arve efter hinanden, og de opretter derfor et testamente til fordel for hinanden.

I bør være opmærksomme på følgende, når I opretter et testamente:

 • Arveafgift: Hvis I har boet sammen i mere end 2 år, så kan I oprette et udvidet samlevertestamente. Dette sikrer, at I ”kun” skal betale 15 % i arveafgift efter hinanden. Har I ikke boet sammen i 2 år, så skal I betale op til 36,25 % i arveafgift.
 • Arv efter længstlevende: Sørg for at bestemme, hvem der skal være jeres arvinger, når den sidste af Jer går bort. Hvis I ikke bestemmer dette i testamentet, så vil det være længstlevendes familie, der arver alt i sidste ende.
 • Arveafgift minimering: I kan mindske arveafgiften til jeres arvinger fra 36,25 % og ned til 30 %. Dette kan vi hjælpe Jer med, når I opretter et testamente hos os.

Når I er samlevende uden børn, så bør I oprette et testamente. Hvis I ikke gør det, så arver I intet efter hinanden, desværre.

Opret testamente, så sikrer du din samlever

Samlevende med børn

Hvem er din arving, når I er samlevende og har børn? De fleste samlevende med børn tror, at de arver efter hinanden. Samlevende med børn arver INTET efter hinanden. Dette gælder uanset om I har børn sammen eller har boet sammen i mere end 2 år!

Fordeling af arv, samlever med børn

Det vil være afdødes børn, der arver alt.

Hvem arver efter dig?

Dine arvinger vil være følgende i prioriteret rækkefølge.

 1. Børnene: Når du har børn, så vil de være dine arvinger. De deler al arven efter dig.
 2. Børnebørn er deres børn: Er et barn gået bort, så vil dine børnebørn træde ind som arvinger i stedet for dit barn. Hvis barnet ikke har efterladt sig børn, så vil arvingens arv blive fordelt blandt dine andre børn.
 3. Forældre: Dine forældre arver efter dig, hvis dine børn er gået bort, og dine børn ikke har efterladt sig børn (dine børnebørn).
 4. Søskende: Er dine forældre gået bort, så arver dine søskende alt efter dig.
 5. Bedsteforældre og deres børn: Lever dine forældre heller ikke, så arver dine bedsteforældre. Hvis dine bedsteforældre heller ikke lever, så arver deres børn.
 6. Statskassen: Er ingen af ovenstående i live, så arver statskassen alt efter dig.

Giv arv til din samlever og sørg for dine børn med et testamente

 • nsker du, at din samlever skal arve efter dig? De fleste samlevende vælger at lade deres samlever arve, når de går bort. Når begge er gået bort, så fordeles arven normalt mellem børnene. Vær opmærksom på følgende, når I opretter et testamente:
 • Tvangsarvinger: Dine børn er dine tvangsarvinger, og de skal derfor modtage 25 % af din arv. Tvangsarven kan dog nedsættes til 12,5 % af din arv, når du enten har børn med din samlever eller har boet sammen med din samlever i mere end 2 år.
 • Arv efter længstlevende: Sørg for at fordele arven efter den længstlevende af Jer. De fleste danskere vælger at dele arven ligeligt mellem deres arvinger/børn.
 • Børnetestamente: Hvis I har børn under 18 år, så opret et børnetestamente sammen med jeres testamente. Børnetestamentet sikrer, at børnene bliver placeret hos de rigtige personer, hvis begge forældre går bort.

Når I er samlevende med børn, så skal I oprette et testamente, hvis I ikke vil risikere, at længstlevende skal gå fra hus og hjem.

Alene uden børn

Hvem er dine arvinger egentlig, når du er alene, og ikke har børn? Dine forældre er arver alt efter dig jf. arveloven. Hvis de ikke lever, så arver dine søskende. Dernæst dine bedsteforældre og til sidst deres børn. Statskassen får arven, hvis du ikke har ovenstående.

Fordeling af arv, alene uden børn

Dine arvinger, når du er alene uden børn

 1. Forældre: Dine forældre arver alt efter dig.
 2. Søskende: Hvis dine forældre er gået bort, så arver dine søskende i stedet for dine forældre.
 3. Bedsteforældre og deres børn: Har du ingen levende søskende, så arver dine bedsteforældre. Lever de heller ikke, så arver dine bedsteforældres børn (din moster, morbror, faster og farbror).
 4. Statskassen: Statskassen er din arving, hvis du ikke har nogen af ovenstående arvinger. Læg mærke til, at dine søskendes børn (dine niecer og nevøer), intet arver efter dig ifølge arveloven.

Testamente – Alene uden børn

Når du opretter et testamente, så kan du selv bestemme, hvem der skal være dine arvinger. Du fordeler frit arven, som du vil, da du ingen tvangsarvinger har. Vær opmærksom på følgende, når du opretter et testamente:

 • Arveafgift: Når du tildeler arv til andre end dine forældre eller bedsteforældre, så skal disse arvinger betale op til 36,25 % i arveafgift. Du kan mindske arvingernes arveafgift til 30 %, når du opretter testamentet hos os. Ring eller skriv til os, så vil vi hjælpe dig.

Når du er alene og ikke har børn, så bør du oprette et testamente, hvis du ønsker at ændre på din arverækkefølge.

Start dit testamente i dag og vælg dine arvinger

Alene med børn, dine arvinger

Når du er alene og har børn, så er børnene dine arvinger. Dine børn skal dele alt, hvad du efterlader dig. Er et eller flere af dine børn gået bort, så arver dine børnebørn automatisk jf. arveloven. Du kan ændre dine arvinger med et testamente.

Fordeling af arv, alene med børn

Din arverækkefølge ser således ud.

 1. Børnene: Dine børn arver alt efter dig.
 2. Børnebørn: Har du et barn, der er gået bort, som har efterladt sig børn? I så fald vil disse børn træde ind som arvinger i stedet for barnet.
 3. Forældre: Er dine børn gået bort, og har ingen af dem efterladt sig børn? I så fald arver dine forældre alt efter dig.
 4. Søskende: Dine søskende arver, hvis ingen af ovenstående er i live.
 5. Bedsteforældre og deres børn: Dine bedsteforældre vil være dine arvinger, hvis ingen af ovenstående er i live. Hvis dine bedsteforældre heller ikke lever, så vil det være dine bedsteforældres børn, der er dine arvinger.
 6. Statskassen: Statskassen er din arving, hvis ingen af ovenstående lever.

Testamente for dine børns skyld – alene med børn

Mange dansker, der er alene med børn, opretter et testamente til deres arvinger. Vær opmærksom på følgende, når du opretter dit testamente:

 • Fordeling af arv: Du kan fordele arven mellem børnene, som du ønsker. Dog skal du være opmærksom på, at dine børn er tvangsarvinger efter dig. Det betyder, at hvert barn har krav på at få deres del af tvangsarven. Tvangsarven er samlet 25 % efter dig. Hvis du f.eks. har 2 børn, så vil de som minimum skulle modtage 12,5 % i tvangsarv hver.
 • Børnetestamente: Hvis du har børn under 18 år, så bør du oprette et børnetestamente. Børnetestamentet sikrer, at dine børn bliver placeret hos dem, som du finder rigtige, hvis børnenes forældre går bort.

Ring/skriv til Dokument 24

Det er gratis at ringe eller skrive til os. Vi hjælper dig gerne med at besvare spørgsmål eller med at oprette et dokument.

Alternativt, kan du selv finde det dokument, som du vil oprette. Oprettelsen kan du starte i dag. Vi sender straks dokumentet til dig, når du oprettet dokumentet.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.