Fuld guide til at finde dine arvinger

Find din egen familiesituation nedenfor og læs alt om, hvad du kan gøre.

Ægtefæller uden børn

Hvem skal arve efter dig, hvis du er gift og hverken du eller din ægtefælle har børn? Din ægtefælle er din eneste arving i dette tilfælde. Hvis du går bort, vil din ægtefælle altså arve efter dig. Men hvem er så jeres arvinger, når I begge er gået bort?

Fordeling af arv, ægtefælle uden børn

Arv efter længstlevende

Hvis er I er gift uden børn, vil der være jeres respektive familier, der skal dele arven, når I begge er gået bort. Din ægtefælles familie får dermed den ene halvdel af arven, mens din familie går den anden halvdel.

Hvem arver efter længstlevende ægtefælle?

Når jeres familier skal dele arven efter længstlevende, vil arvingerne blive fundet fra arvelovens arverækkefølge således:

 1. Forældre: Jeres forældre vil få tildelt arven som første prioritet.
 2. Søskende: Hvis forældrene ikke lever, vil det være jeres søskende, der arver.
 3. Bedsteforældre og deres børn: Hvis I ikke har søskende eller de ikke lever, vil det være jeres bedsteforældre og dernæst bedsteforældrenes børn , der arver.
 4. Statskassen: Statskassen arver, hvis ingen af ovenstående lever.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Bestem selv med et testamente – ægtefæller uden børn

Når I opretter et testamente, skal I være opmærksomme på følgende:

 • Tvangsarvinger: I er tvangsarvinger efter hinanden. Det betyder, at I som minimum skal give hinanden 25 % af jeres arv.
 • Fordel frit efter længstlevende: I kan frit vælge, hvem der skal arve, når længstlevende er gået bort. Det betyder, at I kan vælge at give al arv til en enkelt person eller donere arven til for eksempel Kræftens Bekæmpelse.

Vi anbefaler altid, at ægtefæller opretter et testamente. Testamentet skal som minimum beskrive arvens fordeling, når længstlevende er gået bort. Dette skaber sikkerhed for familierne, når arven skal fordeles.

Arvinger | Hvem er dine arvinger?

Se video

Ægtefæller med børn

Er I gift og har børn? Hvis du går bort først, vil din ægtefælle arve 50 % af din arv. Dine børn vil modtage de resterende 50 % af din arv. Når I begge er gået bort, vil længstlevendes børn få arven efter længstlevende.

Fordeling af arv, ægtefælle med børn

Hvem arver efter dig?

For ægtefæller med børn ser arverækkefølgen således ud:

 1. Ægtefælle og børn: Din ægtefælle arver 50 % og dine børn arver de resterende 50 %. Hvis din ægtefælle er gået bort, vil dine børn arve 100 % af din arv. Din ægtefælle vil arve 100 % af din arv, hvis dine børn er gået bort og ikke har efterladt sig børn (dine børnebørn).
 2. Børnebørn: Er dine børn gået bort, vil det være dine børnebørn, der arver i stedet for dine afdøde børn.
 3. Forældre: Er ingen af ovenstående arvinger i live, vil det være jeres forældre, der arver efter længstlevende.
 4. Søskende: Hvis jeres forældre ikke længere er i live, vil jeres søskende arve i stedet.
 5. Bedsteforældre og deres børn: Jeres bedsteforældre og deres børn arver efter jer, hvis ingen af ovenstående lever. Det betyder, at jeres søskendes børn (niecer og nevøer) intet arver ifølge arveloven!
 6. Statskassen: Statskassen tager al arv efter jer, hvis I ikke har arvinger jf. ovenstående.

Bestem selv med et testamente – ægtefæller med børn

Når I opretter et testamente, vil I kunne fordele arven, som I ønsker. I skal være opmærksomme på følgende, når I opretter et testamente:

 • Tvangsarvinger: I er tvangsarvinger efter hinanden, og det samme er jeres børn. Det betyder, at 25 % af al arv som minimum skal gå til hinanden og børnene. 12,5 % går til ægtefællen og 12,5 % til deling mellem børnene.
 • Fordeling af arv: Når den sidste af jer er gået bort, skal arven fordeles mellem arvingerne. De fleste vælger at dele arven ligeligt mellem børnene, uanset om de kun har fællesbørn, eller om der også er børn fra tidligere forhold.
 • Uskiftet bo – egne børn: Længstlevende bestemmer selv, om vedkommende vil sidde i uskiftet bo med sine egne børn. Uskiftet bo betyder, at børnene først får deres arv udbetalt, når længstlevende er gået bort. Længstlevende kan dermed blive siddende i boet og bruge af boets midler.
 • Uskiftet bo – særbørn: Hvis din ægtefælle har børn fra tidligere, er det disse børn, der bestemmer, om du kan sidde i uskiftet bo. Skriv i testamentet, at du ønsker at kunne sidde i uskiftet bo. Opret samtidig et samtykke til uskiftet bo, som din ægtefælles børn skriver under på. Så er du sikret, at du kan sidde uskiftet bo.
 • Børnetestamente: Hvis børnene er under 18 år, bør I oprette et børnetestamente i jeres testamente. Børnetestamentet sikrer, at børnene bliver placeret hos de "nye forældre", I ønsker, hvis I skulle gå bort.

Alle ægtefæller med børn bør oprette et testamente, så børnene ikke er i tvivl om, hvad forældrenes hensigt med arven er.

Det koster kun 695 kr. at lave dit testamente!

Samlevende uden børn

Hvem arver dig, hvis du og din partner lever sammen og ingen børn har? Mange tror, at deres samlever automatisk arver, når de har boet sammen i mere end 2 år. Det er desværre ikke korrekt. Din samlever arver intet efter dig, uanset hvor længe I har været sammen!

Fordeling af arv, samlever uden børn

Hvem arver efter dig?

Nedenstående arverækkefølge er gældende, uanset om du og din samlever ejer en bolig sammen. Hvis I ejer en bolig sammen, skal din arvinger have din andel af boligen, selvom din samlever i værste fald kan blive tvunget til at gå fra hus og hjem.

Dine arvinger kan heller ikke give arveafkald til fordel for din samlever. Hvis der gives arveafkald, kan du risikere, at staten i stedet modtager arven efter dig.

 1. Forældre: Dine forældre er dine primære arvinger.
 2. Søskende: Hvis dine forældre er gået bort, så arver dine søskende.
 3. Bedsteforældre og deres børn: Er dine søskende gået bort, eller er du enebarn, vil det være dine bedsteforældre, der er dine arvinger. Hvis de ikke lever længere, er det i stedet dine bedsteforældres børn, som skal arve efter dig. Bemærk, at dine søskendes børn ikke er at finde i arverækkefølgen efter dig.
 4. Statskassen: Lever ingen af ovenstående, er statskassen din arving.

Din samlever kan arve gennem et testamente

Ønsker du, at din samlever skal arve efter dig? De fleste samlevende ønsker, at de skal arve efter hinanden, og de opretter derfor et testamente til fordel for hinanden.

I bør være opmærksomme på følgende, når I opretter et testamente:

 • Arveafgift: Hvis I har boet sammen i mere end 2 år, kan I oprette et udvidet samlevertestamente. Dette sikrer, at I ”kun” skal betale 15 % i arveafgift efter hinanden. Har I ikke boet sammen i 2 år, skal I betale op til 36,25 % i arveafgift.
 • Arv efter længstlevende: Sørg for at bestemme, hvem der skal være jeres arvinger, når den sidste af jer går bort. Hvis I ikke bestemmer dette i testamentet, vil det være længstlevendes familie, der arver alt i sidste ende.
 • Arveafgift minimering: I kan mindske arveafgiften til jeres arvinger fra 36,25 % og ned til 30 %. Dette kan vi hjælpe jer med, når I opretter et testamente hos os.

Som samlevende uden børn bør I oprette et testamente.  Hvis I ikke gør det, arver I desværre intet efter hinanden!

Opret testamente, så sikrer du din samlever

Samlevende med børn

Hvem er din arving, når I er samlevende og har børn? De fleste samlevende med børn tror, at de arver efter hinanden.  Samlevende med børn arver INTET efter hinanden.  Dette gælder, uanset om I har børn sammen eller har boet sammen i mere end 2 år!

Det vil være afdødes børn, der arver alt.

Fordeling af arv, samlever med børn

Hvem arver efter dig?

Dine arvinger vil være følgende i prioriteret rækkefølge:

 1. Børnene: Når du har børn, vil de være dine arvinger. De deler al arven efter dig.
 2. Børnebørn: Hvis et af dine børn er gået bort, vil vedkommendes børn (dine børnebørn) træde ind som arvinger i stedet for dit barn. Hvis dit barn ikke havde børn, vil arvingens arv blive fordelt blandt dine andre børn.
 3. Forældre: Dine forældre arver efter dig, hvis dine børn er gået bort og de ikke selv havde børn (dine børnebørn).
 4. Søskende: Er dine forældre gået bort, arver dine søskende alt efter dig.
 5. Bedsteforældre og deres børn: Lever dine forældre ikke, så arver dine bedsteforældre. Hvis de heller ikke er her længere, vil deres børn arve dig.
 6. Statskassen: Er ingen af ovenstående i live, er det statskassen, der arver alt efter dig.

Giv arv til din samlever og sørg for dine børn med et testamente

 • Ønsker du, at din samlever skal arve efter dig? De fleste samlevende vælger at lade deres samlever arve, når de går bort. Når begge er gået bort, fordeles arven normalt mellem børnene. Vær opmærksom på følgende, når I opretter et testamente:
 • Tvangsarvinger: Dine børn er dine tvangsarvinger og skal derfor modtage 25 % af din arv. Tvangsarven kan dog nedsættes til 12,5 % af din arv, når du enten har børn med din samlever eller har boet sammen med din samlever i mere end 2 år.
 • Arv efter længstlevende: Sørg for at fordele arven efter den længstlevende af jer. De fleste danskere vælger at dele arven ligeligt mellem deres arvinger/børn.
 • Børnetestamente: Hvis I har børn under 18 år, bør I oprette børnetestamente sammen med jeres testamente. Børnetestamentet sikrer, at børnene bliver placeret hos de rigtige personer, hvis begge forældre går bort.

Når I er samlevende med børn, skal I oprette et testamente, hvis I ikke vil risikere, at længstlevende skal gå fra hus og hjem.

Alene uden børn

Hvem er dine arvinger egentlig, når du er alene og ikke har børn? Dine forældre arver alt efter dig jf. arveloven. Hvis de ikke lever, er det i stedet dine søskende. Dernæst er det dine bedsteforældre og til sidst deres børn. Statskassen får arven, hvis du ikke har ovenstående.

Fordeling af arv, alene uden børn

Dine arvinger, når du er alene uden børn

 1. Forældre: Dine forældre arver alt efter dig.
 2. Søskende: Hvis dine forældre er gået bort, arver dine søskende i stedet for dine forældre.
 3. Bedsteforældre og deres børn: Har du ingen levende søskende, arver dine bedsteforældre. Lever de heller ikke, så arver dine bedsteforældres børn (din moster, morbror, faster og farbror).
 4. Statskassen: Statskassen er din arving, hvis du ikke har nogen af ovenstående arvinger. Læg mærke til, at dine søskendes børn (dine niecer og nevøer), intet arver efter dig ifølge arveloven.

Testamente – Alene uden børn

Når du opretter et testamente, kan du selv bestemme, hvem der skal være dine arvinger. Du fordeler frit arven, som du vil, da du ingen tvangsarvinger har. Vær opmærksom på følgende, når du opretter et testamente:

 • Arveafgift: Når du tildeler arv til andre end dine forældre eller bedsteforældre, skal disse arvinger betale op til 36,25 % i arveafgift. Du kan mindske arvingernes arveafgift til 30 %, når du opretter testamentet hos os. Ring eller skriv til os, så vil vi hjælpe dig.

Når du er alene og ikke har børn, bør du oprette et testamente, hvis du ønsker at ændre på din arverækkefølge.

Start dit testamente i dag og vælg dine arvinger

Alene med børn

Hvis du er alene og har børn, er børnene dine arvinger. Dine børn skal dele alt, hvad du efterlader dig. Er et eller flere af dine børn gået bort, så arver dine børnebørn automatisk jf. arveloven. Du kan ændre dine arvinger med et testamente.

Fordeling af arv, alene med børn

Din arverækkefølge ser således ud:

 1. Børnene: Dine børn arver alt efter dig.
 2. Børnebørn: Har du et barn, der er gået bort, som har efterladt sig børn? I så fald vil disse børn træde ind som arvinger i stedet for barnet.
 3. Forældre: Hvis dine børn er gået bort og ikke har efterladt sig børn, vil dine forældre arve alt efter dig i stedet.
 4. Søskende: Dine søskende arver, hvis dine forældre ikke lever længere.
 5. Bedsteforældre og deres børn: Dine bedsteforældre vil være dine arvinger, hvis ingen af ovenstående er i live. Hvis dine bedsteforældre heller ikke lever, vil det være dine bedsteforældres børn, der er dine arvinger.
 6. Statskassen: Statskassen er din arving, hvis ingen af ovenstående lever.

Testamente for dine børns skyld – alene med børn

Mange danskere, der er alene med børn, opretter et testamente til deres arvinger. Vær opmærksom på følgende, når du opretter dit testamente:

 • Fordeling af arv: Du kan fordele arven mellem børnene, som du ønsker. Dog skal du være opmærksom på, at dine børn er tvangsarvinger efter dig. Det betyder, at hvert barn har krav på at få deres del af tvangsarven. Tvangsarven er samlet 25 % efter dig. Hvis du for eksempel har 2 børn, skal de som minimum modtage 12,5 % i tvangsarv hver.
 • Børnetestamente: Hvis du har børn under 18 år, bør du oprette et børnetestamente. Børnetestamentet sikrer, at dine børn bliver placeret hos dem, du ønsker.

Ring/skriv til Dokument 24

Det er gratis at ringe eller skrive til os. Vi hjælper dig gerne med at besvare spørgsmål eller med at oprette et dokument.

Alternativt, kan du selv finde det dokument, du vil oprette. Oprettelsen kan du starte i dag. Vi sender straks dokumentet til dig, når du oprettet dokumentet.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.