Berigtigelse af bolighandel 

Berigtigelse af bolighandel betyder, at bolighandlen bliver gennemført efter købsaftalens vilkår og betingelser. Berigtigelse er ét af de sidste trin i en bolighandel. Ofte vil man benytte en jurist eller advokat til at sikre berigtigelse af bolighandel. 

  1. Hvordan foregår berigtigelse?
  2. Berigtigelse af bolighandel – trin for trin
  3. Hvad koster berigtigelse af bolighandel?

Hvordan foregår berigtigelse?

En berigtigelse af bolighandel, eller en berigtigelsesaftale, skal sikre, at sælger får købesummen af bolighandlen, og at køber får ejendomsretten over boligen. Derfor består berigtigelse af bolighandel som oftest af tre trin: 1. Deponering, 2. Refusionsopgørelse og 3. tinglysning af skøde.

Hvordan foregår berigtigelse?

Tinglysning af skøde

Før man kan sørge for berigtigelse af bolighandel, skal skødet tinglyses. Det står i købsaftalen, hvem der skal udarbejde skødet. Skødet skal godkendes af både køber og sælger. Hvis skødet er anmærkningsfrit, kan det tinglyses, hvorefter køber kan overføre købesummen til sælger, og køber så vil være officiel ejer af boligen. Herefter kan bolighandel afsluttes.

Refusionsopgørelse

Typisk vil refusionsopgørelsen også være en del af berigtigelsesaftalen. En refusionsopgørelse er en opgørelse over købers og sælgers økonomiske mellemværende. Læs mere om refusionsopgørelse her.

Deponering
Deponering sørger for, at sælger er sikker på at modtage købesummen, og at køber samtidig er sikker på, at købesummen ikke bliver frigivet inden, at skødet er tinglyst.

Vi anbefaler, at du gør brug af en jurist, advokat eller anden køberrådgiver til din berigtigelsesaftale, når du står over for en bolighandel. Hos Dokument 24 tilbyder vi erfarne ejendomsmæglere og boligjurister til at bistå dig i din bolighandel. Læs mere om bolighandel her

Berigtigelse af bolighandel – trin for trin

Nedenfor har vi samlet en guide trin for trin til berigtigelse af bolighandel

guide trin for trin til berigtigelse af bolighandel

  • Udarbejdelse af skødet, som skal godkendes af køber og sælger
  • Tinglysning af skødet
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Sælger skal indfri og aflyse lån på boligen, da køber ikke skal overtage disse
  • Køber overfører købesummen til sælger, hvis skødet er tinglyst og anmærkningsfrit
  • Køber sikrer sig retten til boligen på baggrund af tinglysning af skødet, og bolighandlen afsluttes

Hvad koster berigtigelse af bolighandel?

Isoleret vil berigtigelse af bolighandel typisk koste fra ca. 3500 kr. og opefter. Dog anbefaler vi, at du gør brug af en køberrådgiver gennem hele din bolighandel, så du er sikker på, at de mange dokumenter, inklusiv din berigtigelsesaftale, er i orden, og at du er indforstået med samtlige vilkår og betingelser for bolighandlen. 

Hvad koster berigtigelse af bolighandel?