Komplet guide til berigtigelse af bolighandel

Berigtigelse er ét af de sidste trin i en bolighandel. Ofte vil man benytte en jurist eller advokat til at sikre berigtigelse af bolighandlen. 

 1. Hvordan foregår berigtigelse?
 2. Berigtigelse af bolighandel – trin for trin
 3. Hvad koster berigtigelse af bolighandel?

Hvordan foregår berigtigelse?

En berigtigelse af bolighandel, eller en berigtigelsesaftale, skal sikre, at sælger får købesummen af bolighandlen, og at køber får ejendomsretten over boligen. Derfor består berigtigelse af bolighandel som oftest af tre trin:

 1. Tinglysning af skøde
 2. Refusionsopgørelse
 3. Deponering

Hvordan foregår berigtigelse?

Tinglysning af skøde

Skødet skal tinglyses, før bolighandlen kan berigtiges. Det står i købsaftalen, hvem der skal udarbejde skødet. Skødet skal godkendes af både køber og sælger. Hvis skødet er anmærkningsfrit, kan det tinglyses. Herefter kan køber overføre købesummen til sælger, hvorefter køber er officiel ejer af boligen. Dernæst kan handlen afsluttes.

Refusionsopgørelse

Typisk vil refusionsopgørelsen også være en del af berigtigelsesaftalen. En refusionsopgørelse er en opgørelse over købers og sælgers økonomiske mellemværende. Læs mere om refusionsopgørelse her.

Deponering

Med deponering kan sælger være sikker på at modtage købesummen, mens køber kan være sikker på, at købesummen ikke bliver frigivet, inden skødet er tinglyst. Vi anbefaler, at du gør brug at en jurist, advokat eller anden køberrådgiver til din berigtigelsesaftale, når du står over for en bolighandel.

Hos Dokument 24 tilbyder vi erfarne ejendomsmæglere og boligjurister, der kan bistå dig i din bolighandel. Læs mere om bolighandel her

Berigtigelse af bolighandel – trin for trin

Der er forskellige trin, du skal igennem ved berigtigelse af en bolighandel. Derfor har vi nedenfor samlet en guide til dig:

guide trin for trin til berigtigelse af bolighandel

 • Udarbejdelse af skødet, som skal godkendes af køber og sælger.
 • Tinglysning af skødet.
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse.
 • Sælger skal indfri og aflyse lån på boligen, da køber ikke skal overtage disse.
 • Køber overfører købesummen til sælger, hvis skødet er tinglyst og anmærkningsfrit.
 • Køber sikrer sig retten til boligen på baggrund af tinglysning af skødet, og bolighandlen afsluttes.

Hvad koster berigtigelse af bolighandel?

Isoleret set koster berigtigelse af en bolighandel fra omkring 3.500 kroner og opefter. Dog anbefaler vi, at du benytter en køberrådgiver, så du er sikker på, at de mange dokumenter, inklusive din berigtigelsesaftale, er korrekt. Og så du samtidig er indforstået med samtlige vilkår og betingelser for bolighandlen. 

Hvad koster berigtigelse af bolighandel?