Skøde

Hvad er et skøde? Hvad koster det at tinglyse et skøde? Få svar på dette og meget mere i nedenstående.

Hvad er et skøde?

Hvad er et skøde? Et skøde er et digitalt dokument, der er et bevis på, at du ejer en fast ejendom. En fast ejendom kan være et hus, en lejlighed, et sommerhus mv.

Skødet skal tinglyses, når du køber eller sælger en fast ejendom for at handlen er juridisk gyldig.

Et skøde er lavet på baggrund af en købsaftale, som sælger og køber har udarbejdet. Købsaftalen er en uddybende aftale, hvor samtlige forhold mellem køber og sælger er nøje beskrevet.

Skødet indeholder kun de vigtigste informationer vedrørende overdragelsen af ejendommen.

I nedenstående kan du se, hvordan processen er, når der skal udarbejdes et nyt skøde.

Skøde | Hvordan gør du? | Hvad er prisen?

Hvordan laver man et skøde?

Når sælger og køber af en fast ejendom er enige om, at der skal ske overdragelse af ejendommen, så udarbejdes der først en købsaftale:

 1. Købsaftale udarbejdes. Først udarbejdes en købsaftale mellem sælger og køber. Dette sker typisk ved, at købers advokat, kontakter sælgers ejendomsmægler. I købsaftalen aftales, hvem der skal udarbejde skødet.
 2. Prøvetinglysning. Når udkastet til skødet er udarbejdet, så sendes udkastet til den anden part. Dette sker ofte som en prøvetinglysning.
 3. Godkendelse af skøde. Når begge parter har godkendt skødet, så lægges det i underskriftsmappen på tinglysning.dk. Herefter signeres skødet af både køber og sælger med NemID. Køber og sælger kan vælge at give en fuldmagt til advokaten eller ejendomsmægleren, som på denne måde kan skrive under på skødet.
 4. Når skødet er tinglyst, så sendes der meddelelse til køber og sælgers pengeinstitutter. Meddelelsen er en anmodning om, at købers nye lån og sælger gamle lån bliver bragt på plads.
 5. Frigivelse af købesum. Så snart, at sælgers bank har givet besked om, at sælgers lån er aflyst, så kan sælger få sine penge. Det hedder, at købesummen frigives.

Processen for oprettelse af købsaftale og skøde kan virke overvældende for mange. Det er enkelt proces for fagfolk i forhold til mange andre lande.

Når du laver et skøde i Danmark, så bør du altid tage kontakt til fagpersoner. Et forkert tinglyst skøde kan have fatale konsekvenser for dig og din økonomi fremadrettet.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad koster et skøde?

Prisen for et skøde varierer meget. Der findes mange billige udbydere af skøder. Hvis du udelukkende skal have udarbejdet skødet, som efterfølgende skal tinglyses, så bør det kun koste ca. 2.000 kr. hos en jurist eller advokat.

Mange advokater tager ofte 5-10.000 kr. for tinglysning af skøder. Dette er ublu høje priser, da det tager en advokat en halv til en hel time at udarbejde og tinglyse et skøde.

Når du skal have en god pris på udarbejdelse af et skøde, så skal du sende følgende til advokaten:

 • Boligens adresse.
 • Køber og sælgers fulde navn og cpr. nr.
 • Købesummen.
 • Status på boligen (hus, grund, ejerlejlighed, mv.).
 • Informationer på køber og sælgers pengeinstitut.

Sørg altid for at få en fast pris på udarbejdelsen af dit skøde. Du må aldrig lade advokaten tage timebetaling for udarbejdelse af dit skøde. En fast pris på dit skøde er din billigste måde at oprette et skøde for dig.

Når du har fået udarbejdet skødet til en god pris, så skal du lægge prisen for tinglysning af skødet oveni. Du kan læse mere om tinglysning af skøder i nedenstående.

Hvad koster tinglysning af skøde?

Tinglysning af skøde koster 1.660 kr. som grundbeløb. Hertil kommer en afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen. Ejerskiftesummen er den pris, som ejendommen er solgt til, dvs. den betaling, der sker mellem køber og sælger.

Almindelig fri handel - Pris tinglysning af skøde eksempel

Hvis en ejendom bliver solgt til 1 mio. kr. i almindelig fri handel, så koster tinglysning af skødet følgende:

 • Grundbeløb på 1.660 kr.
 • 0,6 % af 1 mio. kr. = 6.000 kr.
 • Pris i alt for tinglysning 1.660 + 6.000 = 7.660 kr.

Prisen for tinglysning af et skøde på en ejendom, der er solgt for 1 mio. kr., er altså 7.660 kr.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Ikke fri handel - Pris tinglysning af skøde eksempel

Hvis ejendommen ikke sælges i fri handel, så gælder der særlige regler for beboelseshuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Hvis ejendommen er solgt til 85 % af ejendommens værdi eller derunder, så betales der tinglysningsafgift på 0,6 % af 85 % af ejendommens værdi.

Eksempel

En ejendom er vurderet til 1 mio. kr., men er blevet solgt til 500.000 kr. Der skal betales følgende i tinglysningsafgift:

 • Grundbeløb på 1.660 kr.
 • 0,6 % af 85 % ejendomsvurderingen på 1 mio. kr. (0,6 % x 85 % x 1 mio. = 5.100 kr.).
 • Pris i alt for tinglysning 1.660 + 5.100 = 6.760 kr.

Hvis ejendommen var solgt til mere end 85 % af ejendomsvurderingen, så skulle afgiften være beregnet på baggrund af købesummen.

Tinglysningsafgift – hvem betaler?

Hvem betaler for udarbejdelsen af skødet ved en hushandel, og hvem betaler for tinglysning af skødet?

Når du køber eller sælger en ejendom, så skal der først udarbejdes en købsaftale. I købsaftalen kan du aftale med den anden part, hvem der skal betale for udarbejdelsen af skødet samt, hvem der betaler for tinglysning af skødet.

Ejendomme på Sjælland: Hvis ejendommen ligger på Sjælland, så er det mest normale, at køber betaler for tinglysning af skødet. Der er ingen normer for, hvem der betaler for udarbejdelsen af købsaftalen.

Ejendomme i Jylland: I Jylland er normen, at sælger og køber deler udgifterne til tinglysning af skødet. Det samme gør sig gældende for købsaftalen.

Ejendomme på Fyn: På Fyn følges både normerne på Sjælland og i Jylland. Aftal nærmere med den anden part, hvem der skal betale for omkostningerne.

Kan man selv tinglyse et skøde?

 • Ønsker du selv at lave skødet og tinglyse skødet? Du kan selv udarbejde og tinglyse dit skøde, hvis du vil. Vær dog opmærksom på:
 • Tinglysning af et skøde er bindende. Når først et skøde er tinglyst, så er det bindende. Der ligger ingen kontrol i, at det er gjort korrekt. Hvis sælger f.eks. havde optaget pantegæld i ejendommen, så kan du risikere at overtage denne pantegæld. Evt. pantegæld og andet skal nøje udspecificeres i en købsaftale.
 • Du er selv ansvarlig. Når du selv har udarbejdet og tinglyst et skøde, så er du selv ansvarlig for indholdet i skødet. Hvis du lader en fagperson gøre det for dig, så vil du kunne drage denne person til ansvar for eventuelle fejl og mangler. Fagpersoner er forsikret i tilfælde af, at de laver fejl.
 • Vejledning på tinglysning.dk. Der ligger en udførlig vejledning på, hvordan du laver en bolighandel korrekt på Tinglysningens hjemmeside. Læs den grundigt igennem, hvis du selv ønsker at udarbejde dit eget skøde.

Hvor finder jeg mit skøde?

Du kan finde dit skøde på tinglysning.dk. Siden d. 1. juli 2013 er det blevet gratis at hente alle oplysninger i tingbogen.

Sådan finder du dit skøde:

 1. Gå ind på  tinglysning.dk.
 2. Tryk på Forespørg -> Tingbogen
 3. Indtast ejendommens adresse. Nu får du tingbogsattesten frem, og du kan se skødet.
 4. Hvis dit skøde er tinglyst efter 8. sept. 2019, så skal du notere dato og løbenummer, som bliver givet til dig, når du har tastet adressen ind. Herefter skal du gå ind i Tinglyst Dokument for at se dit skøde.

Er dit skøde tinglyst får 8. sept. 2019, så skal du finde det filnavn, der står nederst i tingbogsattesten. Filnavnet skal indtastes i rubrikken ”Indscannet akt”. Herefter kan du se dit skøde.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.