Hvad er Tingbogen, og hvordan bruger du den?

Læs med i vores guide og find ud af, hvordan du nemt kommer i gang med at bruge Tingbogen.

 1. Hvad er Tingbogen?
 2. Oplysninger om ejendommen (hus, lejlighed og anden fast ejendom)
 3. Hvad betyder adkomst, hæftelse og servitutter?
 4. Tingbogen – sådan slår du en ejendom op

Hvad er Tingbogen?

Tingbogen er det offentlige register, der samler oplysninger om:

 • Faste ejendomme
 • Andelsboliger
 • Køretøjer
 • Ægtepagter
 • Flytbare fysiske formuegenstande med videre.

De fleste tænker på Tingbogen i forbindelse med fast ejendom - det går vi i dybden med her.

Hvad er tingbogen

Når skødet på en ejendom er tinglyst, vil oplysninger være at finde i Tingbogen.
En tinglysning betyder, at der bliver registreret rettigheder over en ejendom. Det kan være alt fra, hvem der ejer ejendommen til registrering af hæftelser.

Tingbogen viser også, hvis andre har ret til at bruge ejendommen til for eksempel parkering af deres bil eller lignende.

Tingbogen | Sådan bruger du den

Se video

Oplysninger om ejendommen (hus, lejlighed og anden fast ejendom)

Hvilke oplysninger kan du se i Tingbogen?

Først og fremmest kan du se størrelsen på ejendommen (ejendommens areal). Du kan ligeledes se, hvis ejendommen er under udvidelse. Hvis ejendommen er en del af en samlet fast ejendom, vil det også stå her. Ejendommen kan for eksempel være en del af en samlet landbrugsejendom.

Ejerforhold

Hvem ejer ejendommen, og hvilke forhold gør sig gældende?

I Tingbogen kan du se, hvem der ejer ejendommen. Du kan også se, om ejendommen for eksempel er underlagt bodelingsoverenskomster og så videre.

Under ejerforhold bliver følgende registreret: Skøder, skifteretsattester, domme over ejendommen, bodelingsoverenskomster med videre. Du kan også se, hvis en ejer er gået konkurs og eventuel bobestyrerbehandling efter en ejers død.

Pantsætning og hæftelser

Er der gæld i ejendommen? Er der andre hæftelser?

Tingbogen oplyser om alle tinglyste pantsætninger og hæftelser i ejendommen. Dette er særligt vigtigt at have for øje, når du køber en ejendom!

Følgende er registreret i Tingbogen: Pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg og arrester. Realkreditlån vil også være at finde her.

Tinglysning af pantsætninger og hæftelser er kreditors sikkerhed for at have et tilgodehavende i ejendommen.

Andet

Tinglyste servitutter på ejendommen finder du også i Tingbogen. Der kan for eksempel være en servitut, der siger, at naboen har ret til at gå på jagt på ejendommen. Naboen kan også have forkøbsret på ejendommen.

Tjek altid servitutterne igennem, når du køber en ejendom.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Hvad betyder adkomst, hæftelse og servitutter?

Når du slår ejendomme op i Tingbogen, kan du vælge, om du ønsker at se information om adkomst, hæftelse og servitutter. Nedenfor gennemgår vi, hvad disse begreber betyder. 

Adkomst

At have adkomst betyder at have rettigheder tilknyttet ejendommen.
Som ejer af ejendommen, har du adkomst til ejendommen. Under punktet adkomst står også, hvornår skødet er tinglyst samt købesummen for ejendommen.

Hæftelse

Under fanen hæftelse, kan du se ejendommens hæftelser.
Hæftelser kan være almindelige realkreditlån, men også pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg og arrest, er registreret under fanen hæftelse i Tingbogen.

Hvis du er ved at købe en ejendom, skal du have styr på, hvilke hæftelser du skal overtage fra sælger.

Servitutter

Under fanen servitutter kan du se, om der er specielle forhold gældende for ejendommen.
For eksempel kan en nabo have fået tinglyst ret til at parkere på ejendommens grund. Hvis naboen har fået tinglyst en sådan servitut, vil det stå i Tingbogen.

Vær opmærksom på, hvilke servitutter der er er tinglyst, når du køber en ejendom! Du kan få dig en grim overraskelse, hvis du ikke tjekker de tinglyste servitutter, før du køber en ejendom.

Tingbogen – sådan slår du en ejendom op

Hvis du gerne vil tjekke en ejendom i Tingbogen, kan du hurtigt lave en forespørgsel og få et overblik. Du kan både gøre det med eller uden login. Læs med nedenfor og se hvordan.

Sådan slår du en ejendom op?

Slå op i Tingbogen uden login

Den hurtigste måde at lave en forespørgsel i Tingbogen er uden et login. Du gør således:

 1. Gå ind på tinglysning.dk.
 2. Tryk herefter på ”Forespørg uden login”.
 3. Tryk på ”Fast ejendom” i den øverste menu.
 4. Skriv adressen på ejendommen med postnummer, vejnavn og husnummer.
 5. Vælg, hvad du ønsker at se om ejendommen. Du kan vælge mellem: adkomst, hæftelse og servitutter.

Slå op i Tingbogen med login

Du kan også slå op i Tingbogen med et login. Fordelene ved dette er, at du kan lave anmeldelser i Tingbogen, når du er logget ind.
Hvis du bare hurtigt skal tjekke en ejendom, behøver du dog ikke at være logget ind.

Du tjekker Tingbogen med login således:

 1. Gå ind på tinglysning.dk.
 2. Tryk på ”Tinglysning mv.”
 3. Brug dit MitID til at logge ind.
 4. Tryk på ”Forespørg”.
 5. Skriv adressen på ejendommen med postnummer, vejnavn og husnummer.
 6. Vælg, hvad du ønsker at se om ejendommen. Du kan vælge mellem: adkomst, hæftelse og servitutter.

Vi understreger endnu en gang vigtigheden af at tjekke Tingbogen for adkomst, hæftelser og servitutter, når du køber en ejendom. Der er desværre mange, der får sig en grim overraskelse, fordi de har glemt at tjekke oplysningerne grundigt igennem.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.