Komplet guide til servitutter på ejendom

Her kan du læse mere om, hvad servitutter er, og hvad du skal være opmærksom på omkring servitutter.

  1. Hvad er en servitut?
  2. Se servitutter i Tingbogen
  3. Tinglyste servitutter
  4. Hvilke servitutter kan der være på en ejendom?

Servitutter på ejendom

Hvad er en servitut?

En servitut er en særlig rettighed over fast ejendom, og der kan således godt være flere servitutter på én ejendom. For eksempel kan en servitut betyde, at du kun må benytte din ejendom i bestemte perioder. Eller en servitut kan indeholde rettigheden over din indkørsel, så andre kan benytte den. 

Hvad er en servitut?

Se servitutter i Tingbogen

Servitutter skal være tinglyst, ellers er de ikke gyldige – det gælder dog ikke vejrettigheder, som fremgår af matrikelkortet. Hvis du ønsker at undersøge, hvorvidt der er en eller flere servitutter på din ejendom, kan du tilgå Tingbogen over din ejendom på  tinglysning.dk

Det er rigtig vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke servitutter der er på din ejendom – og det er særlig vigtigt, hvis du eksempelvis står over for et huskøb eller anden bolighandel. Servitutter kan have en større indskrænkning og begrænsning i din private ejendomsret. Derfor kan du få dig en slem overraskelse, hvis du overser en servitut på en ejendom, du er ved at købe. 

Det er en god ide at få en køberrådgiver, som eksempelvis en advokat, ejendomsmægler eller boligjurist til at hjælpe dig med huskøb. En køberrådgiver vil også kunne hjælpe dig med at undersøge, hvilke servitutter der er på ejendommen. Det er vigtigt, at du fortæller din køberrådgiver, hvad du skal bruge ejendommen til, så din rådgiver kan hjælpe med at undersøge, hvorvidt det er muligt. Der kan for eksempel være en servitut om, at du ikke må bygge til på ejendommen. 

Læs mere om boligadvokater her

Tinglyste servitutter

Som nævnt, skal servitutter være tinglyst og fremgå af  Tingbogen. Servitutter kan opdeles i henholdsvis offentligretlige og privatretlige rettigheder. Sidstnævnte betyder, at en servitut/rettighed over ejendommen er tinglyst af en privatperson. 

Offentligretlige servitutter betyder, at de er blevet tinglyst af en myndighed. En typisk offentligretlig servitut kunne for eksempel være fredning af en eller flere af ejendommens bygninger. 

En del offentligretlige servitutter kan godt være gældende, uden at de er tinglyst. Men myndighederne vælger ofte at tinglyse servitutterne alligevel, så de er til at finde for borgerne.

Hvilke servitutter kan der være på en ejendom?

Servitutter kan være mange og forskellige. Vi har her oplistet en række forskellige servitutter, du potentielt kan finde på en ejendom (vi gør opmærksom på, at dette ikke er en udtømmende liste):

  • Bygningsret på ejendommen (for eksempel lokalplan) herunder, hvor på grunden, du må bygge, og hvor højt du må bygge. 
  • Krav til farve, højde og udformning på bygningen.
  • Rettigheder til brug og bestemmelser om vedligeholdelse (for eksempel brugsret til indkørsel).
  • Krav til højden på hegn/hæk rundt om grunden.
  • Bestemmelser vedrørende husdyr (eksempelvis om man må have hund).
  • Køberrettigheder.