Termin

Termin betegner et fastsat tidspunkt for, hvornår en bestemt handling skal være udført. Det anvendes bl.a. i forbindelse forfaldsdagen for betaling på et lån eller rentetilskrivning. Tidligere var der to terminer om året, som lå d. 11. juni og d. 11. december. Nu sker betalingen oftest enten hver måned, hvert kvartal eller årligt.