Taksator

En taksator er en person, der skal foretage en vurdering af en ejendom eller ejendele for at fastslå værdien af disse. En taksator bliver typisk anvendt af forsikringsselskaber, når der er sket en dækningsberettiget skade på en ejendom. Taksatoren skal derfor opgøre skaden på vegne af forsikringsselskabet.

Hvad kan man gøre, hvis man er uenig i taksatorens vurdering?

Det hænder, at et forsikringsselskab opgør skaden til et mindre beløb, end hvad den faktisk er værd. Det er derfor en god idé, at man selv opgør skaden, inden taksatoren kommer ud og undersøger den. Hvis det er en byggeteknisk skade, kan man få en byggesagkyndig til at kigge på skaden. På den måde sikrer man, at taksatoren ikke undervurderer skadens værdi.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.