Forberedelseshandling

En handling, der udføres som led i en større plan eller strategi for at forbedre sig på en kommende handling, begivenhed eller situation. I retslig sammenhæng henviser en forberedelseshandling til en persons forberedelse til at begå en strafbar handling.