Farlighed

Udtrykket henviser til potentialet for en person til at udgøre en risiko for sig selv eller andre, enten ved at begå kriminelle handlinger eller ved at udvise farligt eller skadeligt adfærd. I en strafferetlig sammenhæng vurderes personens farlighed, når der skal træffes beslutning om, hvorvidt personen skal idømmes forvaringsdom.

Hvad er en forvaringsdom?

En forvaringsdom er en straf, hvor en person kan blive tilbageholdt i fængsel efter afsoning, hvis personen anses for at udgøre en fortsat fare for samfundet. Forvaringsdomme anvendes i straffesager, hvor den dømte, sandsynligvis vil fortsætte med at begå forbrydelse, hvis personen bliver løsladt.

Vurdering af farlighed

Vurdering af farlighed kan indgå i beslutningen om at idømme en forvaringsdom. Vurderingen af farlighed kan omfatte faktorer som tidligere kriminel adfærd, mental sundhed, personlighedstræk og andre risikofaktorer. Dem dømte person anses for at være farlig for samfundet, og forvaringsdommen er nødvendig for at beskytte samfundet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.