Databedrageri

Databedrageri betyder manipulation, forfalskning eller på anden måde misbrug af data i en database. Formålet kan være økonomisk vinding eller at påføre skade til andre. Databedrageri kan omfatte ændring, tilføjelse eller sletning af indhold og vigtige oplysninger og data fra en database.  

Databedrageri i strafferet

I Danmark er databedrageri strafbart ifølge Straffelovens § 279a. Ifølge denne bestemmelse kan man blive straffet, hvis man retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer i en database. Dette gælder også, hvis man på anden måde forsøger at påvirke resultatet af databehandlingen i en database.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.