Det er nemt og enkelt at lave en låneaftale

Når du ønsker at oprette en låneaftale, kan dette gøres ved at downloade Dokument 24’s skabelon. Dokumentet er nemt og enkelt at oprette, og prisen er billig!

Hvad er en låneaftale?

En låneaftale er en aftale mellem to parter, der aftaler, at den ene part låner penge af den anden. Aftalen nedfældes i et dokument. Dokumentet kaldes også et gældsbrev. Dokumentet er juridisk bindende mellem parterne, når aftalen er skrevet under.

Låneaftale dokument - hvordan oprettes det?

Det er enkelt at oprette en låneaftale, når du benytter skabelonen hos Dokument 24.

Formular for låneaftale

  • Det første du skal gøre, er at bestille skabelonen online. Dette gør du på samme vis, som når du bestiller andre varer på nettet.
  • Når formularen med låneaftalen er bestilt, sendes den straks til dig pr. e-mail. Dokumentet vil være i din e-mail-indbakke inden for to minutter.
  • Det sidste du skal gøre, er udfylde dokumentet. Dette kan du enten gøre direkte på din computer i Word eller ved at printe dokumentet og udfylde det med en kuglepen. Når vi sender dig dokumentet, modtager du også en fuld guide til, hvordan dokumentet udfyldes. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål. Vi hjælper dig med dine spørgsmål uden, at det koster dig ekstra. Prisen for låneaftalen er fortsat 250 kr. uanset, hvilken hjælp du har behov for.

Hos Dokument 24 arbejder vi for, at juridiske dokumenter skal være billige. Der er ikke altid behov for at benytte dyre advokater til at lave den simpel jura, som f.eks. oprettelse af en låneaftale mellem to private personer. Du sparer ca. 1.500 kr. på oprettelsen af din låneaftale, når du selv udfylder dokumentet.

Opret gældsbrev online - nemt og enkelt

Hvad står der i dokumentet?

Når du opretter en låneaftale gennem Dokument 24’s skabeloner, så opretter du et gældsbrev. Aftalen omhandler et lån mellem to privatpersoner på favorable vilkår for låntager. Her kan du se, hvad dokumentet indeholder.

Låneaftalen/gældsbrevet indeholder:

  • Parternes oplysninger: Navn og cpr. nr. på långiver og låntager.
  • Lånets størrelse: Lånets størrelse i kroner.
  • Dato for lån: Det angives, hvornår lånet er oprettet samt, hvornår lånet er overført til låntagers konto.
  • Eventuelle afdrag: Det er muligt at anføre om lånet skal afdrages eller ej.
  • Tid og sted: Tid og sted for underskrift af låneaftalen anføres til sidst.

Hvad skal du være opmærksom på?

Lyder det nemt og enkelt at oprette dokumentet? Det er også nemt, når der er tale om normale låneaftaler mellem to privatpersoner. Du skal dog være opmærksom på følgende, når du udarbejder denne type dokument.

3 ting du skal være opmærksom på

Forældelsesfrist

Når der udarbejdes låneaftaler i form af anfordringslån (dette er lånetypen, som du modtager, når du downloader skabelonen her), er der forældelsesfrist på aftalen. Lånet bortfalder automatisk efter 10 år fra oprettelsesdatoen. Hvis lånet skal fortsætte efter forældelsesfristen, skal låntager skrive under på, at lånet fortsætter efter forældelsesfristen. Hvis låntager ikke ønsker dette, kan långiver kræve lånet indfriet i stedet, hvorefter aftalen ophører.

Hvis långiver undlader at forlænge lånet efter forældelsesfristen, så opfatter SKAT udløb af lånet på lige fod med, at långiver har givet låntager en gave. Låntager beskattes af gaven med personlig indkomstskat.

Långivers død - straks indfrielse

Når långiver dør, skal lånet straks indfries, fordi der er tale om et anfordringslån. Lånet indfries til boet efter afdøde, da boet skal fordeles til afdødes arvinger.

Kan kræves indfriet med kort varsel

Denne type låneaftale kan ligeledes kræves indfriet af långiver pr. anfordring. Når der er tale om, at lånet kan indfries pr. anfordring, betyder det, at långiver kan kræve lånet indfriet til enhver tid.

Låneaftale familie

Når der lånes penge i familien, skal der altid udfyldes en låneaftale. Hvis der ikke er udfyldt en aftale på lånet, vil SKAT betragte lånet som en gave. Gaver beskattes med indkomstskat, når de overstiger det skattefrie gavebeløb.

Husk at oprette en låneaftale

Når familier låner penge til hinanden, gøres dette ofte uden, at der skal betales renter eller afdrag. Denne lånetype kaldes populært et familielån. Lånet er identisk med det gældsbrev, som du kan downloade her på siden, det er blot navnet på gældsbrevet, der er anderledes.

Ring eller skriv til os

Dokument 24 ønsker at hjælpe danskere med billige juridiske dokumenter. Det koster ikke noget at få hjælp af os, og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi vil søge at hjælpe dig på bedst mulig vis.

Gratis rådgivning hos dokument24

Opret låneaftale (gældsbrev) - 14 dages fortrydelsesret!