Ægtepagt til deling af pensioner

Ved at oprette en ægtepagt til deling af pensioner, kan du og din ægtefælle sikre, at I deler jeres pensioner ved skilsmisse eller separation.

Som udgangspunkt tilhører pensionsordninger den person, der har oprettet dem. Pensionsordninger deles ikke ved separation og skilsmisse, hvis pensionerne har en "rimelig" størrelse. Pensioner deles kun, hvis I har oprettet en ægtepagt, der fortæller, at pensioner skal deles ved skilsmisse eller separation. 

Hvilke pensioner kan deles?

Inden I opretter jeres ægtepagt til deling af pensioner skal I vide, hvilke pensioner, der kan deles.

Kapital- og ratepensioner kan deles

Kapitalpensioner og ratepensioner kan altid deles. Kapitalpension er beløb, der kommer til udbetaling på en gang, mens ratepensioner er ordninger, der udbetales i rater over en periode på et givent antal år.

Rentepensioner, livrente og tjenesmandspensioner kan ikke deles

Rentepensioner kan ikke deles gennem en ægtepagt, dette skyldes at pensionerne er personlige. Under rentepensioner hører blandt andet livrenter og tjenestemandspension. Hvis der er opretter pensioner af denne type, kan nogle af disse pensioner dog modregnes i kapital- og ratepensioner, når I opretter en ægtepagt til deling af pensioner. Dette gøres ved at vælge en ægtepagt med overskudsdeling af pensioner (se mere herom, når I opretter ægtepagten).

Ægtepagt til deling af pension

Sådan gør du:

Det er ligetil og billigt at oprette en ægtepagt til deling af jeres pensioner hos Dokument 24. I gør følgende:

  1. Svar på spørgsmålene online.  Indledningsvist skal i svare på 5-7 spørgsmål online. Det tager normalt mellem 10-15 minutter at svare på spørgsmålene
  2. Modtag straks pr. e-mail. Når i har besvaret spørgsmålene, udarbejdes dokumentet straks, og I modtager straks dokumentet pr. e-mail.
  3. Skriv under. Til sidst skal i skrive ægtepagten under. Dette foregår ved, at ægtepagten tinglyses på tinglysningsrettens hjemmeside. I vedkender jer ægtepagtens indhold ved at underskrive den med Nem-ID på tinglysningsrettens hjemmeside. Sammen med ægtepagten medfølger en guide til, hvordan dokumentet tinglyses og underskrives. Alternativt hjælper vi gerne med tinglysning.

Opret ægtepagt til deling af pensioner på 10 min.

Hvordan kan man dele pensionerne?

Når i opretter en ægtepagt med deling af pensioner, kan det gøres på forskellige måder. Følgende 3 måder at gøre det på, er de mest benyttede. Når I opretter jeres ægtepagt til deling af pension, skal I benytte jer af én af disse måder.

  1. Alle kapital- og ratepensioner deles ligeligt. Dette betyder, at alle pensioner bliver fælleseje ved separation eller skilsmisse hvilket betyder, at den samlede sum af pensionerne deles ligeligt mellem jer. I skal være opmærksomme på, at rentepensioner ikke kan deles. Denne løsning er dermed oftest en fordel såfremt I begge udelukkende har kapital- og/eller ratepensioner.
  2. Overskuddet af pensioner deles.  Ved denne løsning lægges værdierne af alle pensioner sammen uanset hvilket pensionstype, der er tale om. Når denne løsning vælges, indgår rentepensioner i den samlede værdi. Livrenten kan ikke deles, men indgår i den samlede værdioptælling. Denne løsning kan være den fordel, hvis den ene af jer har en rentepension, der skal indgå i pensionsdeling ved separation eller skilsmisse ved at benytte denne fordeling bliver rentepensionen talt med i regnestykket, men dog ikke delt. I skal derfor være opmærksomme på at denne fordeling ikke altid kan sikre, at I får lige meget pension med ud af ægteskabet.  Dette vil være tilfældet, hvis rentepensionen overstiger den samlede værdi af den anden persons kapital- og/eller ratepension.
  3. Udvalgte pensioner deles.  I kan vælge, at det kun er bestemte kapital- eller ratepensioner, der skal deles ved separation eller skilsmisse. Dette kan være en fordel, hvis en af jer har oprette en pensionsordning, der er tiltænkt jer begge. På den måde sikre I, at den pension der er tiltænkt fællesskabet deles ligeligt mellem jer samtidig med, at I beholder jeres resterende pensioner for jer selv.

Gratis rådgivning og tilfredshedsgaranti

Gratis rådgivning

I kan altid ringe og skrive til os for at få en uvildig rådgivning eller blive hjulpet videre. Hjælp og rådgivning er altid gratis.

Tilfredshedsgaranti

Hos Dokument24 ønsker vi kun tilfredse kunder. Det er meget vigtigt for os, at I er tilfredse med det dokument, I har oprettet online. I har derfor mulighed for at få jeres penge tilbage, hvis I fortryder. 

ODel jeres pensioner med en ægtepagt.