Tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt skal tinglyses for at være juridisk gyldig.  Både du og din ægtefælle skal skrive under. Her er den fulde guide til tingslysning, skærbillede for skærmbillede.

Inden I tinglyser jeres ægtepagt, skal den udearbejdes, så juraen er på plads. Dette gør I her.

1. Tinglysning start

 1. Start med at gå ind på www.tinglysning.dk
 2. Tryk herefter på "Tinglysning mv." 

Tinglysning start

2. Login med NemID eller MitID

Det er vigtigt at huske, at I hver især skal underskrive ægtepagten med jeres personlige Nem-ID eller Mit-ID. 

Nemid eller mitid

3. Tryk på Ny anmeldelse

Når du er logget ind med Nem-ID/Mit-ID, skal du trykke på  boksen "Ny anmeldelse".

Ny anmeldelse

4. Skriv oplysninger om anmelder

Først skal du angive oplysningerne på den der anmelder ægtepagten. Anmelderen er den person, som indberetter ægtepagten til tinglysning (Ægtefælle 1).

 1. Indtast e-mail: Det kan være en god ide at indtaste telefonnummer, men det er ikke påkrævet. Telefonnummeret giver tinglysningsretten mulighed for at ringe/skrive til dig.
 2. Indtast sagsnummer: Vi anbefaler, at du anvender anmelderens fulde navn som sagsnummer (ægtefælle 1's fulde navn).
 3. Tryk herefter på "Næste".

Oplysninger om anmelder

5. Tryk på "Personer/virksomheder" 

Tryk på menubaren "Personer/Virksomheder".

Tryk på Personer/virksomheder

6. Tilføj den første Ægtefælle til Ægtepagten 

 1. Indtast cpr-nummer og fulde navn.
 2. Tryk herefter på "Søg".

Tilføj den først Ægtefælle 1 som part til Ægtepagten

7. Tilføj den anden ægtefælle til ægtepagten (Ægtefælle 2) 

 1. Indtast cpr-nummer og fulde navn. 
 2. Tryk på "Søg".

Tilføj den anden ægtefælle til ægtepagten (Ægtefælle 2)

8. Begge ægtefæller nu tilføjet

 1. Kontroller at begge ægtefæller står under "Valgte personer/virksomheder".
 2. Tryk herefter på "Næste".

Begge ægtefæller tilføjet

9. Vælg dokumenttype

Under "Kategori" skal i vælge "Andet".

Vælg dokumenttype

Under "Dokumenttype" skal i vælge "Tinglysning Ægtepagt".

Vælg dokumenttype

Tryk herefter på "Næste" .

Tinglysning dokument

10. Formueforhold

 1. Nu skal i vælge hvilken type ægtepagt, I ønsker at sende til tinglysning. (Hvis det drejer sig om en ægtepagt med pensionsordning, kan i vælge "kombinationssæreje", hvis ikke der er mulighed for at vælge "ægtepagt med pensionsordning") .
 2. Kopier indholdet af jeres ægtepagt og indsæt indholdet i tekstfeltet.
  OBS: Vær opmærksomme på, at I ikke skal kopier underskrifterne fra ægtepagten med ind, da Ægtepagten bliver underskrevet med Nem-ID/Mit-ID. 
 3. Tryk herefter på "Næste".

Formueforhold

11. Tinglysningsafgift

Når I tinglyser jeres Ægtepagt, skal man betale en afgift til det offentlige. Denne tinglysningsafgift beregner systemet selv. Når der står 1.750 kr. i området, der er markeret med rødt, så skal I ikke gøre noget. Efterlad alt blankt.

Tryk på "Næste".

Tinglysningsafgift

12. Roller og underskiftsmetode

 1. Kontroller, at begge ægtepagtens parter er markeret som "Disponenter".
 2. Kontroler ydermere, at I har valgt underskift via "Underskriftmappen".
 3. Tryk herefter på "Til underskift".

Roller og underskriftsmetode

13. Anmeldelse sendes til underskiftsmappen

Tryk på "Underskriv dokument".

Anmeldelse sendes til underskrift

14. Underskiftsmappen 

Nu er Ægtepagten lagt i "Underskiftsmappen", og den er klar til at blive underskrevet. Ægtepagten skal underskrives af jer begge, med jeres personlige NemID/MitID. 

Find Ægtepagten i underskriftmappen

Ægtefælles 1 skal trykke på blyant-ikonet under "Underskriv" og logge ind med sit NemID eller MitID. 

Tryk på blyant-ikonet under "Underskriv".

15. Ægtefælle 1 underskriver

Ægtefælle 1 er logget ind med sit Nem-ID eller Mit-ID og underskriver ved at indtaste cpr. nr. og underskriftskode.

Underskriftsmappen

Herefter modtager Ægtefælle 1 en bekræftelse på, at underskriften er godkendt.
 Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse.

Til slut logger Ægtefælle 1 ud af tinglysningssystemet ved at trykke "log ud" i højre hjørne af skærmen.

Ægtefælle 2 logger ud af tinglysningssystemet.

16. Ægtefælle 2 logger ind

Ægtefælle 2 logger ind på tinglysning.dk med Nem-ID eller Mit-ID.

Ægtefælle 2 logger ind

17. Find Ægtepagten i underskriftmappen

Klik på ikonet, "Dokumenter, der kan underskrives".

Find Ægtepagten i underskriftmappen

18. Ægtefælle 2 underskriver

Tryk på blyantikonet under "Underskriv".

Tryk på blyant-ikonet under "Underskriv".

Ægtefælle 2 underskriver med sit Nem-ID/Mit-ID.

Ægtefælle 2 underskrive med sit NemID/MitID.

Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse på, at underskriften er godkendt.

Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse.

19. Anmeld Ægtepagten 

Når I begge har skrevet ægtepagten under, skal den anmeldes til tinglysning. Dette skal gøres af Ægtefælle 1.

Ægtefælle 2 logger ud af tinglysningssystemet.

Ægtefælle 2 logger ud af tinglysningssystemet.

Ægtefælle 1 logger ind på tinglysningssystemet med sit Nem-ID eller Mit-ID.

Nemid eller mitid

Tryk på "Dokumenter der kan anmeldes". 

Tryk på "Dokumenter der kan anmeldes".

20. Klik på papirflyver ikonet under "Anmeld" 

Klik på det lille ikon med papirflyveren i højre hjørne af siden.

Klik på papirflyver ikonet under "Anmeld"

21. Godkende ægtepagt

Kontroller, at indholdet i Ægtepagten er korrekt.

Kontroller, at indholdet i Ægtepagten er korrekt.

Tryk på "Anmeld" i bunden af siden.

22. Ægtefælle 1 underskriver som anmelder 

Ægtefælle 1 skal bekræfte anmelden ved at underskrive med NemID eller MitID.

Ægtefælle 1 underskriver som anmelder

23. Betal tinglysningsafgift 

I skal betale tinglysningsafgiften. Hvis det skulle ske, at tinglysningen af jeres Ægtepagt ikke bliver godkendt, vil beløbet ikke blive trukket. 

 1. Kontroller, at anmelderens e-mail er korrekt (ægtefælle 1´s e-mail).
 2. Tryk herefter på betal. 

24. Bekræftelse af godkendt betalingskort 

 1. Modtag bekræftelse på, at kortet er godtkendt.
 2. Tryk på "Send anmeldelsen til tinglysning".
 3. Modtag bekræftelse på, at tinglysningen er afsendt.

25. Ægtepagten er nu anmeldt til tinglysning

Behandlingstid: 

Det tager typisk et par uger, før tinglysningen er færdigbehandlet af Tinglysningsretten Når tinglynsingen er afsluttet, modtager anmelderen (ægtefælle 1) en bekræftelses e-mail fra Tinglysningsretten.