Tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt er først juridisk gyldig, når den er blevet tinglyst. Og det kræver en digital underskrift fra både dig og din ægtefælle. Inden i tinglyser jeres ægtepagt, skal I sørge for, at den er udarbejdet, så juraen er på plads. Det gør I her.

Nedenfor kan I se en fuld guide til, hvordan I skal tinglyse jeres ægtepagt på tinglysning.dk - skærmbillede for skærmbillede.

1. Tinglysning start

 1. Start med at gå ind på www.tinglysning.dk
 2. Tryk herefter på "Tinglysning mv." 

Tinglysning start

2. Login med MitID

Det er vigtigt at huske, at I hver især skal underskrive ægtepagten med jeres personlige MitID. 

Nemid eller mitid

3. Tryk på Ny anmeldelse

Når du er logget ind med MitID, skal du trykke på  boksen "Ny anmeldelse".

Ny anmeldelse

4. Skriv oplysninger om anmelder

Først skal du angive oplysningerne på den, der anmelder ægtepagten. Anmelderen er den person, som indberetter ægtepagten til tinglysning (Ægtefælle 1).

 1. Indtast e-mail: Det kan være en god idé at indtaste telefonnummer, men det er ikke påkrævet. Telefonnummeret giver tinglysningsretten mulighed for at ringe/skrive til dig.
 2. Indtast sagsnummer: Vi anbefaler, at du anvender anmelderens fulde navn som sagsnummer (Ægtefælle 1's fulde navn).
 3. Tryk herefter på "Næste".

Oplysninger om anmelder

5. Tryk på "Personer/virksomheder" 

Tryk på menubaren "Personer/Virksomheder".

Tryk på Personer/virksomheder

6. Tilføj den første ægtefælle til ægtepagten 

 1. Indtast cpr-nummer og fulde navn.
 2. Tryk herefter på "Søg".

Tilføj den først Ægtefælle 1 som part til Ægtepagten

7. Tilføj den anden ægtefælle til ægtepagten (Ægtefælle 2) 

 1. Indtast cpr-nummer og fulde navn. 
 2. Tryk på "Søg".

Tilføj den anden ægtefælle til ægtepagten (Ægtefælle 2)

8. Begge ægtefæller er nu tilføjet

 1. Kontroller, at begge ægtefæller står under "Valgte personer/virksomheder".
 2. Tryk herefter på "Næste".

Begge ægtefæller tilføjet

9. Vælg dokumenttype

Under "Kategori" skal I vælge "Andet".

Vælg dokumenttype

Under "Dokumenttype" skal I vælge "Tinglysning Ægtepagt".

Vælg dokumenttype

Tryk herefter på "Næste" .

Tinglysning dokument

10. Formueforhold

 1. Nu skal I vælge, hvilken type ægtepagt I ønsker at sende til tinglysning. (Hvis det drejer sig om en ægtepagt med pensionsordning, kan I vælge "kombinationssæreje", hvis ikke der er mulighed for at vælge "ægtepagt med pensionsordning") .
 2. Kopier indholdet af jeres ægtepagt og indsæt indholdet i tekstfeltet.
  OBS: Vær opmærksomme på, at I ikke skal kopiere underskrifterne fra ægtepagten med ind, da ægtepagten bliver underskrevet med MitID. 
 3. Tryk herefter på "Næste".

Formueforhold

11. Tinglysningsafgift

Når I tinglyser jeres ægtepagt, skal der betales en afgift til det offentlige. Denne tinglysningsafgift beregner systemet selv. Når der står 1.850 kroner i området, der er markeret med rødt, skal I ikke foretage jer noget. Efterlad alt blankt.

Tryk på "Næste".

Tinglysningsafgift

12. Roller og underskiftsmetode

 1. Kontroller, at begge ægtepagtens parter er markeret som "Disponenter".
 2. Kontroler ydermere, at I har valgt underskift via "Underskriftmappen".
 3. Tryk herefter på "Til underskift".

Roller og underskriftsmetode

13. Anmeldelse sendes til underskiftsmappen

Tryk på "Underskriv dokument".

Anmeldelse sendes til underskrift

14. Underskiftsmappen 

Nu er ægtepagten lagt i "Underskiftsmappen" og er hermed klar til at blive underskrevet. Ægtepagten skal underskrives af jer begge med jeres personlige MitID. 

Find Ægtepagten i underskriftmappen

Ægtefælles 1 skal trykke på blyant-ikonet under "Underskriv" og logge ind med sit MitID. 

Tryk på blyant-ikonet under "Underskriv".

15. Ægtefælle 1 underskriver

Ægtefælle 1 er logget ind med sit MitID og underskriver ved at indtaste cpr. nr. og underskriftskode.

Underskriftsmappen

Herefter modtager Ægtefælle 1 en bekræftelse på, at underskriften er godkendt.
 Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse.

Til slut logger Ægtefælle 1 ud af tinglysningssystemet ved at trykke "Log ud" i højre hjørne af skærmen.

Ægtefælle 2 logger ud af tinglysningssystemet.

16. Ægtefælle 2 logger ind

Ægtefælle 2 logger ind på tinglysning.dk med MitID.

Ægtefælle 2 logger ind

17. Find ægtepagten i underskriftmappen

Klik på ikonet "Dokumenter, der kan underskrives".

Find Ægtepagten i underskriftmappen

18. Ægtefælle 2 underskriver

Tryk på blyantikonet under "Underskriv".

Tryk på blyant-ikonet under "Underskriv".

Ægtefælle 2 underskriver med sit MitID.

Ægtefælle 2 underskrive med sit NemID/MitID.

Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse på, at underskriften er godkendt.

Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse.

19. Anmeld ægtepagten 

Når I begge har skrevet ægtepagten under, skal den anmeldes til tinglysning. Dette skal gøres af Ægtefælle 1.

Ægtefælle 2 logger ud af tinglysningssystemet.

Ægtefælle 2 logger ud af tinglysningssystemet.

Ægtefælle 1 logger ind på tinglysningssystemet med sit MitID.

Nemid eller mitid

Tryk på "Dokumenter der kan anmeldes". 

Tryk på "Dokumenter der kan anmeldes".

20. Klik på papirflyver ikonet under "Anmeld" 

Klik på det lille ikon med papirflyveren i højre hjørne af siden.

Klik på papirflyver ikonet under "Anmeld"

21. Godkend ægtepagt

Kontroller, at indholdet i ægtepagten er korrekt.

Kontroller, at indholdet i Ægtepagten er korrekt.

Tryk på "Anmeld" i bunden af siden.

22. Ægtefælle 1 underskriver som anmelder 

Ægtefælle 1 skal bekræfte anmeldelsen ved at underskrive med MitID.

Ægtefælle 1 underskriver som anmelder

23. Betal tinglysningsafgift 

I skal betale tinglysningsafgiften. Hvis det skulle ske, at tinglysningen af jeres ægtepagt ikke bliver godkendt, vil beløbet ikke blive trukket. 

 1. Kontroller, at anmelderens e-mail er korrekt (Ægtefælle 1's e-mail).
 2. Tryk herefter på "Betal". 

24. Bekræftelse af godkendt betalingskort 

 1. Modtag bekræftelse på, at kortet er godkendt.
 2. Tryk på "Send anmeldelsen til tinglysning".
 3. Modtag bekræftelse på, at tinglysningen er afsendt.

25. Ægtepagten er nu anmeldt til tinglysning

Behandlingstid:
Det tager typisk et par uger, før tinglysningen er færdigbehandlet af Tinglysningsretten. Når tinglysningen er afsluttet, modtager anmelderen (Ægtefælle 1) en bekræftelsesmail fra Tinglysningsretten.