Omvendt forældrekøb 

Et omvendt forældrekøb er, når børnene køber en bolig med henblik på at leje den ud til deres forældre. Børn, der har økonomisk mulighed for det, vælger i stigende grad at købe bolig til deres forældre, altså det omvendte forældrekøb. 

Købsaftale Omvendt forældrekøb Overvej

Når man når pensionsalderen, er det ikke alle, der har råd til ideelle boligforhold eller en beliggenhed, der holder familien i nærheden af hinanden. Det omvendte forældrekøb sikrer, at forældrene får en god bolig og at familien er tæt samlet. 

Eksempler på omvendt forældrekøb

Der er flere forskellige eksempler på, hvordan man kan lave et omvendt forældrekøb. Når man laver et klassisk forældrekøb og altså køber bolig til sine børn, er det almindeligt at købe en lejlighed i de store uddannelsesbyer. Når man laver omvendt forældrekøb, er det ligeså almindeligt at købe rækkehuse eller huse og der er heller ikke nogen områder, der er mere almindelige at købe i end andre. 

Købsaftale Omvendt forældrekøb Årsager

Du kan dog også lave et omvendt forældrekøb, uden at dine forældre behøver flytte. 

Eksempel 1: Forældrene sælger deres bolig til barnet. 

Hanne og Flemming er begge gået på pension og er bor i den bolig, de hele tiden har boet i. De kunne godt bruge nogle flere penge udover pensionen. De sælger derfor deres nuværende bolig til deres søn Peter. Han kommer derefter til at fungere som udlejer af boligen, og de bliver lejere. De kan dermed søge om boligydelse og få gennemsnitligt 3.051 kr. ekstra om måneden. derudover slipper de for eksempel for at betale ejendomsværdiskat.

Som forældre kan man sælge sin bolig til sine børn til 15% under den offentlige vurderingspris. Ved denne model, bliver man altså som forældre boende på den adresse, man hele tiden har boet på, men som lejer i stedet for ejer. På den måde, tager man faktisk forskud på arv. 

Eksempel 2: Barnet flytter ud af egen bolig.

Peter bor i en lejlighed med elevator i opgangen. Hans forældre Hanne og Flemming er interesseret i at flytte i en mindre bolig, da de gerne vil spare tid på rengøring og generel vedligeholdelse. Peter har ikke bopælspligt på sin adresse. De bliver enige om, at Hanne og Flemming flytter ind i Peters lejlighed som lejere og Peter køber en anden bolig at flytte ind i selv. 

Som barn kan man flytte ud af sin egen bolig, men ikke sælge den. Man lader bare sine forældre flytte ind i den og udlejer den dermed til sine forældre. Her er det dog vigtigt at tænke over bopælspligt. Særligt andelsboliger har bopælspligt, og man er derfor som ejer af boligen forpligtet til at bo i sin lejlighed, så længe man ejer den. Boliger med bopælspligt er derfor ikke egnede til hverken omvendte forældrekøb eller almindelige forældrekøb.

Eksempel 3: Forældrene sælger deres bolig på almindelige vilkår. 

Hanne og Flemming vil gerne flytte i noget mindre og noget, der ligger tættere på deres søn Peter og hans familie. De sælger derfor deres bolig på almindelige markedsvilkår. Peter har en sund økonomi og har råd til at købe en bolig tæt på ham og hans familie. 

Når barnet låner penge og køber en bolig som udlejes til forældrene, skal man også tænke på at lave en investering i en ejendom, der kan betale sig på lang sigt. Denne måde at lave omvendt forældrekøb på, er i højere grad også tænkt som et investeringskøb for børnene. 

Omvendtforaeldrekoeb
Som det er nu, hedder det sig, at forældre kan sælge ejendom til deres børn +/-15% af den offentlige vurdering. 15%-reglen bliver ændret fra 1. juli 2020 til +/-20% og omfatter handler lavet efter 1. juli 2020. 

Hvad er fordelene ved et omvendt forældrekøb? 

Et omvendt forældrekøb har fordele for både forældre og børn. Den primære fordel er selvfølgelig at sikre sine forældre et godt sted at bo. For forældrene medfølger en række fordele ved at blive lejere i stedet for at være ejere. 

Købsaftale Omvendt forældrekøb Fordele

For forældrene - lejerne

Boligydelse. Når forældrene bliver lejere af en bolig, kan forældrene for eksempel søge om og få boligydelse, som de ikke har adgang til som ejere af egen bolig. Boligydelse kan man få, hvis man er folkepensionist. Man må altså ikke være i arbejde. Boligydelse gives til alle boligformer. Satsen på boligydelsen er afhængig af boligens størrelse, hvor mange der skal bo på adressen og dine forældres økonomi som pensionister.  Beregn din boligstøtte her.

For børnene - køberne/udlejerne

Investering. Handel med fast ejendom er på lang sigt en god investeringsmulighed. Hvis man har en sund økonomi, kan den lave rente gøre det til en attraktiv investeringsmulighed, som samtidig sikrer, at ens forældre har et godt sted at bo imellemtiden. Det er dog altid forbundet med en risiko at investere i fast ejendom, da det er svært at forudsige hvordan boligmarkedet ændrer sig over tid i forhold til for eksempel boligtyper, beliggenhed og priser. Med omtanke er det dog muligt at få lavet et boligkøb, der kan betale sig på sigt. 

Arveforskud. Hvis børnene arver boligen efter forældrene er gået bort, skal de betale arveafgift af boligens værdi. Hvis man foretager en familieoverdragelse inden forældrene går bort, sparer man altså arveafgiften af de ekstra 15% på nuværende tidspunkt. 

Fastsættelse af husleje

Alle lejemål, også forældrekøb eller omvendte forældrekøb, er omfattet af Lejeloven. Det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvordan lejen skal fastsættes. Derudover skal man som køber af boligen også huske at tænke på beskatning. Når man køber en bolig, som man lejer ud til sine forældre, bliver man beskattet af lejen. Hvis man har fastsat en leje, der ligger væsentligt under hvad lejen burde være, kan man også risikere at blive beskattet af en fiktiv leje, altså blive beskattet af det beløb, lejen burde være. Det er derfor en rigtig god idé, at du laver en grundig beregning af, hvor lejen burde ligge og hvordan du som ejer bliver beskattet af den beregning. 

Man kan få hjælp til at fastsætte huslejen ved at kontakte ejendomsmæglere eller ejendomsadministratorer i det område, boligen ligger i. Man kan også danne sig et overblik over, hvilket niveau lejen ligger på, hvis man kan finde lignende lejeboliger i området. 

Gode råd

Når du skal købe bolig til dine forældre, er det en god idé at overveje, om boligen og dens beliggenhed er bæredygtigt i længden.

Beliggenhed
Hvordan fungerer beliggenheden i forhold til indkøb, socialt netværk og fritidsinteresser? Hvordan er beliggenheden i forhold til jer selv som familie, hvis tanken er, at I gerne vil være tæt på hinanden? Husk at overveje afstanden uden bil også. Så er I sikret med hensyn til afstand, også hvis dine forældre skulle holde op med at køre bil.

Antal plan i bolig
Er boligen i kigger på et etplanshus, en lejlighed eller er der trapper i huset? Overvej at købe noget i et plan eller alternativt med elevator, så I ikke risikerer at skulle sælge, hvis forældrene skulle blive gangbesværede.

Boligydelse/boligsikring
Overvej, hvilken type bolig du køber, hvis det er tanken, at dine forældre skal have adgang til at søge om boligydelse/boligsikring

Få hjælp af revisor og banken
Kontakt SKAT eller en revisor og få hjælp til selvangivelsen til, hvordan du bliver beskattet af dine lejeindtægter. Få også hjælp fra banken til at lave en beregning, der kan vise, om det kan betale sig for dig at lave et omvendt forældrekøb. Tallene viser, at det bedst kan betale sig at lave omvendt forældrekøb, hvis forælderen er enlig og ikke har mere end en million i pensionsmidler.