Komplet guide til omvendt forældrekøb

Overvejer du et omvendt forældrekøb? Så læs videre her på siden og læs blandt andet hvad fordelene er, fastsættelse af husleje og gode råd.

  1. Eksempler på omvendt forældrekøb
  2. Hvad er fordelene ved omvendt forældrekøb?
  3. Fastsættelse af huslejen
  4. Gode råd

Købsaftale Omvendt forældrekøb Overvej

Det er ikke alle, der har råd til optimale boligforhold eller en perfekt beliggenhed i nærheden af familien, når de rammer pensionsalderen. Her kan det omvendte forældrekøb være en rigtig god løsning. På den måde kan forældrene få en bolig, der tilgodeser deres behov samtidig med, at de kommer tættere på deres børn og børnebørn.

Eksempler på omvendt forældrekøb

Ved et klassiske eksempel på et typisk forældrekøb, altså når forældre køber en bolig til deres børn, er det ofte en lejlighed i en af de store uddannelsesbyer. Men når det drejer sig om et omvendt forældrekøb er der mange versioner.

Det kan lige så vel være et rækkehus eller hus som en lejlighed. Og der er ingen specifikke byer eller områder, hvor det er mere almindeligt at købe end andre. Du kan faktisk også lave et omvendt forældrekøb uden, at dine forældre behøver at flytte.

Købsaftale Omvendt forældrekøb Årsager

Eksempel 1: Forældrene sælger deres bolig til barnet. 

Hanne og Flemming er begge gået på pension og bor i den bolig, de altid har boet i. De kunne godt bruge lidt flere penge udover deres pension. De sælger derfor deres nuværende bolig til sønnen Peter. Han kommer derefter til at fungere som udlejer af boligen, mens de bliver lejere.

Som lejere kan forældrene søge om boligstøtte og slipper desuden for at betale ejendomsværdiskat.

Forældre kan sælge deres bolig til deres børn til 15% eller 20% under den offentlige vurderingspris (afhængig af, hvornår vurderingen er foretaget). Ved denne model, bliver man altså som forældre boende på den samme adresse, men nu som lejer i stedet for ejer. På den måde tager man faktisk forskud på arv. 

Eksempel 2: Barnet flytter ud af egen bolig.

Sønnen Peter bor i en lejlighed med elevator i opgangen. Hans forældre Hanne og Flemming er interesserede i at flytte i en mindre bolig, da de gerne vil spare tid på rengøring og generel vedligeholdelse. Peter har ikke bopælspligt på sin adresse. De bliver enige om, at Hanne og Flemming flytter ind i Peters lejlighed som lejere, mens Peter køber en anden bolig til sig selv.. 

Som barn kan man flytte ud af sin egen bolig uden at sælge den. Man lader blot sine forældre flytte ind i den og udlejer den dermed til dem. Her er det dog vigtigt at tjekke, om der er bopælspligt. Særligt andelsboliger har bopælspligt og man er derfor, som ejer af boligen, forpligtet til at bo i sin lejlighed, så længe man ejer den. Boliger med bopælspligt er derfor ikke egnede til hverken omvendte forældrekøb eller almindelige forældrekøb.

Eksempel 3: Forældrene sælger deres bolig på almindelige vilkår. 

Hanne og Flemming vil gerne flytte i noget mindre og bo tættere på deres søn Peter samt hans familie. De sælger derfor deres bolig på almindelige markedsvilkår. Peter har en sund økonomi og har råd til at købe en ekstra bolig tæt på sig selv og sin familie, som han kan leje ud til sine forældre. 

Et omvendt forældrekøb på denne måde er i højere grad også tænkt som en investering for børnene. Derfor skal man overveje, om det er en ejendomsinvestering, der kan betale sig på længere sigt.   

Omvendtforaeldrekoeb

Se video

Forældre kan sælge ejendom til deres børn +/- 15% eller 20% under den offentlige vurdering. Om det er 15% eller 20% afhænger af, hvornår vurderingen er foretaget.   

Hvad er fordelene ved omvendt forældrekøb? 

Et omvendt forældrekøb har fordele for både børn og forældre. Den primære fordel er for børnene er selvfølgelig at sikre sine forældre et godt sted at bo. For forældrene medfølger en række fordele ved at blive lejere i stedet for at være ejere. 

Købsaftale Omvendt forældrekøb Fordele

For forældrene - lejerne

Boligstøtte. Når forældrene bliver lejere af en bolig, har de mulighed for at søge om boligstøtte. For at få boligstøtte skal man have en lejekontrakt samt bo fast i boligen, som skal have eget køkken. Hvis forældrene er pensionister, kaldes det boligydelse eller boligsikring, afhængig af hvornår de gik på pension. 

Satsen på boligstøtte afhænger af boligens størrelse, hvor mange der skal bo på adresse og lejernes økonomi. Du kan beregne det her.

For børnene - køberne/udlejerne

Investering. Hvis man har en sund økonomi, kan handel med fast ejendom på lang sigt være en god investeringsmulighed. Den lave rente gør det til en attraktiv mulighed, der samtidig sikrer, at ens forældre har et godt sted at bo. Der er dog altid risici forbundet med investeringer i fast ejendom, da det er svært at forudsige, hvordan boligmarkedet ændrer sig over tid. Men med omtanke er det muligt at foretage et boligkøb, der kan betale sig på længere sigt. 

Arveforskud. Hvis børnene arver boligen efter, forældrene er gået bort, skal de betale arveafgift af boligens værdi. Hvis man i stedet foretager en familieoverdragelse, inden forældrene går bort, sparer man altså arveafgiften af de ekstra 15% eller 20%. 

Fastsættelse af huslejen

Alle lejemål, også omvendte forældrekøb, er omfattet af Lejeloven. Derfor er det meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvordan lejen skal fastsættes. Når man lejer en bolig ud, anses det som udlejningsvirksomhed og man bliver beskattet af lejen.

Hvis man fastsætter en leje, der er for lav, kan man risikere at blive beskattet for en fiktiv leje. I så fald skal man både betale skat af den leje, man rent faktisk får ind, men også for differencen mellem den reelle leje og det, SKAT vurderer, at lejen burde ligge på.

Du kan få hjælp til at fastsætte lejen ved at forhøre dig hos ejendomsmæglere eller ejendomsadministratorer i det område, boligen ligger. Eller du kan selv undersøge huslejeniveauet for tilsvarende boliger i samme område. 

Gode råd

Når du skal købe bolig til dine forældre, er det en god idé at overveje, om boligen og dens beliggenhed kan fungere på længere sigt.

Beliggenhed
Undersøg, hvor tæt boligen ligger på indkøbsmuligheder, dine forældes fritidsinteresser samt sociale netværk. Overvej også, hvordan afstanden er til din egen bopæl i forhold til, hvis dine forældre skulle holde op med at køre bil på et tidspunkt.

Trapper, elevator eller etplanshus?
Er der trapper i boligen, I kigger på? Det kan være en god idé at overveje at købe noget i ét plan eller alternativt med elevator, så I ikke risikerer at skulle sælge, hvis dine forældre skulle blive gangbesværede.

Få hjælp af revisor og banken
Kontakt SKAT eller en revisor for at sikre, at selvangivelsen er korrekt i forhold til, hvordan du bliver beskattet af dine lejeindtægter. Få også banken til at lave en beregning, der kan vise, om det kan betale sig for dig at lave en omvendt forældrekøb.

Tallene viser, at det bedst kan betale sig at lave omvendt forældrekøb, hvis forælderen er enlig og ikke har mere end 1 million kroner i pensionsmidler.