Erhvervslejekontrakt 

  1. Hvad er en erhvervslejekontrakt? 
  2. Hvad skal erhvervslejekontrakten indeholde? 
  3. Er det nødvendigt at lave en erhvervslejekontrakt? 
  4. Hvordan oprettes og gøres erhvervslejekontrakten gyldig? 

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en skriftlig aftale mellem lejer og udlejer af et erhvervs-lejemål. Det vil sige at lejen skal omhandle et lejemål til erhverv, f.eks. butik eller kontor og ikke må benyttes til privat brug.

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

Hver derfor opmærksom på at erhvervslejekontrakten er omfattet af erhvervslejeloven og ikke lejeloven som en almindelig lejekontrakt ville være. 

Hvad skal erhvervslejekontrakten indeholde?

Der er ikke bestemte krav til hvad en erhvervslejekontrakt skal indeholde, der er dog visse punkter den bør indeholde. Hvis du benytter dig af Dokument 24 kan du hurtigt og sikkert få oprettet en erhvervslejekontrakt der indeholder de vigtigste punkter og som passer til dine behov. 

Hvad skal erhvervslejekontrakten indeholde?

Er det nødvendigt at lave en erhvervslejekontrakt?

Det er ikke lovpligtigt at have en erhvervslejekontrakt. Det er dog et krav såfremt blot den ene af parterne ønsker at der skal oprettes en erhvervslejekontrakt. 

Er det nødvendigt at lave en erhvervslejekontrakt?

Det er dog altid en anbefaling at der oprettes en erhvervslejekontrakt for at undgå fremtidige konflikter. Erhvervslejekontrakten sætter rammerne for behandlingen af lejemålet under udlejningen og ved ophør samt mindsker risikoen for fremtidige uoverensstemmelser. 

Hvordan oprettes og gøres erhvervslejekontrakten gyldig?

Det er oftest udlejer der opretter en erhvervslejekontrakt, men der er ikke nogen regler for hvem der skal sørge for erhvervslejekontrakten, hvorfor det også kan være lejer der står for dette.

Hvordan oprettes og gøres erhvervslejekontrakten gyldig?

Erhvervslejekontrakten skal underskrives af begge parter for at være gyldig. Det er ikke et krav at erhvervslejekontrakten tinglyses på ejendommen men lejer er dog berettiget til at kræve det, hvis vedkommende ønsker det.