Her kan du læse alt om familietestamenter

Vi guider dig fra a-z, og du kan nemt, billigt og sikkert oprette dit eget familietestamente til kun 695 kr. her på siden. Du får gratis rådgivning, når du starter oprettelsen.

Familietestamente kun 695 kr. Modtag straks

Hvad er et familietestamente?

Et familietestamente er ofte betegnelsen for et testamente, der beskytter familien. Dvs. et testamente, der sikrer arv til længstlevende ægtefælle/samlever samt fordeler arv blandt børnene, når begge er gået bort.

Familietestamente

Se video

Hvordan opretter du et?

Det er enkelt at oprette et familie testamente hos Dokument 24. Du benytter vores onlineskabelon til oprettelsen, hvorefter du straks modtager dokumentet. Prisen er blot 695 kr. Du følger nedenstående 3 trin, så har du et juridisk gyldigt familietestamente om ca. 15 min.

  1. Svar på 12-15 spørgsmål online. Det første du skal gøre, er at svare på en række spørgsmål online. Vi stiller dig de samme spørgsmål, som en advokat ville stille dig, når advokater opretter testamenter.
  2. Få straks tilsendt. Når du har svaret på spørgsmålene vedr. din familiesituation samt, hvem der skal arve mv., sender vi dig straks dokumentet. Dokumentet fremsendes pr. e-mail i 2 eksemplarer.
  3. Til sidst skal dokumentet skrives under. Vi sender dig 2 eksemplarer af dokumentet. Det ene dokument kan skrives under foran en notar. Det andet dokument kan skrives under foran 2 vitterlighedsvidner. Du vælger selv hvilket dokument, du ønsker at underskrive. Vi anbefaler dog altid, at du skriver det under foran en notar.

Så enkelt er det at oprette et testamente til familien hos Dokument 24. Vi står til rådighed med gratis hjælp, når du opretter familietestamentet. Du bestemmer selv om du ønsker at købe dokumentet til sidst.

Pris familietestamente

Det billigste familietestamente får du hos Dokument 24 og du får endda også gratis hjælp til oprettelsen. Familietestamentet koster kun 695 kr. hos Dokument 24. Mange advokater tager mellem 3.000 og 5.000 kroner for dette dokument. Vi har endda set priser, der var endnu højere!

Pris for familietestamente

Vi holder priserne på testamente lave, da vi har automatiseret alle vores processer. Vi bruger udelukkende tid på at rådgive dig som kunde, og vores juridiske software klarer udarbejdelsen af dokumentet. Dette er årsagen til, at prisen på et familietestamente kun er 695 kr.

Hvad indeholder det?

Når du opretter et familie testamente, sikrer vi, at indholdet er i overensstemmelse med dine ønsker. Her kan du se hvilke valg, du træffer under oprettelsen af dokumentet.

Dine arvinger

Først og fremmest skal dine arvinger skrives ind i dokumentet. Dine børn og eventuelle ægtefælle skal altid skrives ind, da de er tvangsarvinger efter dig. Hvis du har en samlever, og I ikke er ægtefælles, så er samleveren ikke tvangsarving efter dig. Det er nemt og enkelt at tilføje arvingerne under oprettelsen.

Fordeling af arv

Når arvingerne er tilføjet, skal arven fordeles efter dig i familietestamentet. Dokument 24 sikrer, at din ægtefælle og børn som minimum modtager deres tvangsarv. Tvangsarv er en procentsats af arven, som du SKAL give til dine børn og ægtefælle. Udover tvangsarv, bestemmer du selv, hvordan arven fordeles.

Dine allernærmeste vil altid modtage tvangsarv

Særeje til arvingerne

Mange vælger at give arvingerne særeje med arven, så arvingerne ikke mister arven til deres ægtefælle, hvis de bliver skilt. Mange vælger ligeledes at give deres egen ægtefælle/samlever særeje med arven i tilfælde af, at de bliver gift på ny. Således sikres at ægtefælle/samlever ikke mister 50 % af formuen til en ny ægtefælle. Arven kan således gå videre til dine børn, når din ægtefælle/partner går bort.

Børnene sikres ny værger/forældre

Når du har børn under 18 år, skal de genplaceres hos ”nye forældre”, hvis begge forældre går bort. Hvis du ikke fortæller, hvad der skal ske med børnene, vil Staten egenhændigt skulle finde ”nye forældre” til børnene. Hos Dokument 24 indeholder familietestamentet altid et børnetestamente, hvori du fortæller Staten, hvad der skal ske med børnene. Således bliver det ikke ”tilfældigt”, hvor børnene havner.

Børnetestamente i familietestamentet

Båndlæggelse af arv

Flere danskere vælger at båndlægge arv til deres arvinger. Når arven båndlægges, betyder det, at arven udbetales med bånd på. Båndet betyder ofte, at arven først udbetales, når arvingerne fylder f.eks. 21 eller 25 år. Dette vælges, så arvingerne ikke risikerer at klatte alle pengene væk på fest og ballade i en ung alder.

Fordeling af ejendele

Nogle danskere ønsker at bestemme, hvem der skal have udvalget genstande af deres ejendele. Dette kan du også bestemme. Du kan give arvinger fortrinsret til udvalgte genstande så som et ur eller smykker. Når en arving har fået fortrin til en genstand, betyder det, at genstanden kan vælges som en del af den samlede arv efter dig.

Enkelte ejendele kan skrives i testamentet

Alternativt kan du vælge at tildele en bestemt genstand til en arving før arven fordeles blandt arvingerne. Når dette gøres, gives den valgte genstand til arvingerne før noget andet fordeles. Herefter fordeles den resterende arv blandt arvingerne.

Hvis alt dette bliver for stor en opgave for dig, så kan du altid oprette et indbotestamente efter oprettelsen af dit familietestamente.

Hjælp til opgørelse af boet

Hvis du ønsker det, kan du indsætte en bobestyrer til at gøre boet op, når du går bort. Mange vælger at undlade indsættelse af en bobestyrer. Arvingerne kan frit vælge om de ønsker at gøre brug af en bobestyrer, når de arver efter dig, hvis der ikke er indsat en bobestyrer. Der er derfor ingen grund til at tvinge arvingerne til at skulle bruge en udvalgt bobestyrer, som kan vise sig at være dyr for arvingerne. Når du opretter dit familietestamente, bestemmer du selv om du vil indsætte en klausul om, at det skal benyttes en bestemt bobestyrer.

Yderligere punkter

Afhængigt af din familiesituation, vil vi også tilbyde dig at skrive, at I ønsker at sidde i uskiftet bo efter hinanden (dette er muligt for ægtefæller, men ikke for ugifte samlevende).

Du vil også blive tilbudt at skrive, at boet skal betale for omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelse af gravsted. Dette vælger de fleste at takke ja til, så arvingerne ikke skal belemres med beslutning om gravstedsomkostninger.

Opret i dag og få straks tilsendt

Vi håber, at du vil oprette dit familietestamente, så din familie er sikret arvemæssigt. Det er nemt, enkelt og billigt at oprette dokumentet hos os, og vi står altid til rådighed for at hjælpe dig med at svare på dine spørgsmål. Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Opret familietestamente - kun 695 kr.

Rigtig enkelt at oprette et familietestamente hos Dokument 24. Tak for hjælpen!