Kontering

Kontering er en proces inden for bogføring og regnskab, hvor økonomiske transaktioner eller hændelser registreres og kategoriseres i regnskabet. Det indebærer at tildele specifikke konti i kontoplanen til hver transaktion, så det bliver tydeligt, hvilken type indtægt eller udgift der er involveret, og hvordan det påvirker virksomhedens finansielle position.

Hvad betyder kontering?

Kontering refererer til den proces, hvor finansielle transaktioner bliver registreret, klassificeret og indtastet i en organisations eller virksomheds regnskabssystem, herunder kontoplan. Det er en metode til at organisere økonomiske begivenheder på en systematisk måde, så virksomheder kan opretholde nøjagtige regnskaber og udarbejde finansielle rapporter.

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan er en struktureret liste over regnskabskonti, der bruges til at registrere forskellige typer af økonomiske transaktioner. Kontoplanen indeholder typisk konto som indtægter, udgifter, aktiver, passiver og egenkapital. Konteringen indebærer at vælge den relevante konto fra kontoplanen for at registrere transaktionen.

Formålet med kontering

Kontering er en vigtig del af regnskabsprocessen og tjener flere formål:

  • Registrering – Kontering indebærer at notere de økonomiske detaljer ved en transaktion, herunder beløb, dato, kontoer involveret og en beskrivelse af transaktionen. Dette skaber en dokumentation for alle økonomiske aktiviteter.
  • Klassificering – Transaktionen bliver tildelt passende konti i regnskabet. Hver konto repræsenterer en specifik type aktiv, passiv eller indkomst i virksomhedens regnskab. Konteringsprocessen sikrer, at transaktionen føres til den korrekte konto.
  • Organisering – Ved at kontere transaktioner bliver finansielle data organiseret på en struktureret måde, hvilket gør det lettere at analysere og rapportere om virksomhedens økonomiske sundhed og præstation.
  • Sporing – Konteringen giver mulighed for at spore, hvordan hver transaktion påvirker forskellige konti i regnskabet, hvilket er afgørende for at forstå virksomhedens finansielle stilling og udvikling over tid.
  • Rapportering og skattemæssige forpligtelser – Konteringsdata bruges til at udarbejde finansielle rapporter, herunder resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, som er vigtige for ledelsesbeslutninger og rapportering til interessenter som investorer, skattemyndigheder og regulatorer.
  • Dobbelt bogholderi – Konteringsprocessen følger normalt regnskabsprincipper og -standarder, såsom dobbelt bogholderi, hvor hver transaktion skal have mindst to indtægter: en kreditpost og en debetpost, der balancerer hinanden. Dette sikrer, at regnskabet altid forbliver i balance.

Eksempel på kontering:

Virksomheden ABC Electronics, sælger elektroniske produkter til en kunde for 1.000 kr. på kredit den 1. september. For at kontere denne transaktion, følger vi princippet om dobbelt bogholderi, hvor der er mindst to indtægter, der skal registreres:

Debet: Den debetpost registrerer stigningen i debitorernes gæld. Dette betyder, at ABC Electronics nu har en fordring på 1.000 kr. fra kunden, og dette beløb tilføjes til en passende konto som "Debitorer."

Dato

Konto

Debet (DKK)

kredit (DKK)

01/09/23

Debitorer

1.000

 

kredit: Den kreditpost registrerer indtægten fra salget af elektroniske produkter. Dette beløb tilføjes til en indtægtskonto som f.eks. "Salgsindtægter.

Dato

Konto

Debet (DKK)

kredit (DKK)

01/09/23

Salgsindtægter

 

1.000

Denne kontering viser, hvordan transaktionen påvirker to konti, og den er i overensstemmelse med principperne for dobbelt bogholderi. Dette hjælper med at holde regnskabet i balance, og virksomheden har nu dokumentation for salget og den tilknyttede gæld.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.