Procesrente

Procesrente henviser til renter, der kan blive opkrævet kompensation for forsinkelse eller tab som følge af en retssag eller retlig procedure. Det er en form for renter, der beregnes på grundlag af en periode, hvor kreditor har været berørt af en retssag og lider økonomiske tab som følge heraf.

Hvad er en procesrente?

En procesrente eller morarente, er en rente, der kan der kan opkræves som kompensation for forsinket betaling eller manglende opfyldelse af en økonomisk forpligtelse. Kreditoren kan pålægge skyldneren procesrente som erstatning for de tab, kreditoren lider i den periode, hvor kravet ikke er opfyldt.

Formål

Formålet med procesrenten er at kompensere kreditor for de økonomiske tab, de har lidt som følge af skyldnerens forsinkelse eller manglende betaling. Det kan omfatte tab som følge af tabt renteindtægt, ekstraomkostninger eller mistet mulighed for at investere eller bruge de midler, der skulle have været modtaget.

Hvornår kan der opkræves procesrente?

Procesrente opkræves normalt i tilfælde, hvor der er en afgørelse fra retten, der fastslår, at en part skal betale erstatning til den anden part. Hvis betalingen ikke sker rettidigt, kan der pålægges procesrente som et incitament til at betale det skyldige beløb hurtigst muligt.

Procesrente beregning

Procesrenten udgør pr. 1. januar 2023 1,90% med et tillæg på 8% i alt 9,90%.

Her er et eksempel på, hvordan man kan beregne procesrente:

  1. Antag, at der er en ubetalt gæld10.000 kr., og der er en aftale om at pålægge procesrente på 9,90%.
  2. Find det beløb, der skal beregnes procesrente for: 10.000 kr.
  3. Identificer den tidsperiode, hvor renten skal beregnes. Lad os sige, at der er gået 6 måneder siden forfaldsdatoen.
  4. Bestem den årlige rentesats: 9,90%.
  5. Omregn den årlige rentesats til en månedlig rentesats ved at dividere den med 12 (antal måneder i et år): 9,90% / 12 = 0,825%.
  6. Beregn renten for den valgte periode ved at multiplicere beløbet med den månedlige rentesats og antallet af måneder: 10.000 kr. * 0,00825 * 6 = 495 kr.

I dette eksempel vil procesrenten være 495 kr. for en ubetalt gæld på 10.000 kr., når der er gået 6 måneder, og renten er på 9,90% årligt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.