Forsinkelse

Forsinkelse beskriver en tidsramme, der er overskredet. Forsinkelse kan omfatte forsinket levering af varer eller tjenester, forsinket betaling af regninger, forsinket gennemførelse af projekter eller andre opgaver. Der kan også være flere årsager til forsinkelse, herunder på grund af uforudsete hændelser, tekniske problemer eller force majeure-situationer.

Forsinkelse - Læs mere her

Forsinkelse i aftaleret

I aftaleret betyder forsinkelse, at en part i en kontrakt eller aftale ikke overholder den aftalte tidsfrist for at udføre en handling eller ydelse. Hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser, kan modparten kræve erstatning for eventuelle tab, som følge af forsinkelsen.

Forsinkelsen kan betragtes som en kontraktbrud og kan i værste tilfælde føre til ophævelse af aftalen.

Relaterede ord

Direkte krav

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.