Direkte krav

I kontraktlig sammenhæng betyder et direkte krav, at en aftalepart rejser krav mod den anden part i aftalen. Et direkte krav kan f.eks. være et krav om betaling for en vare eller tjenesteydelser, der er aftalt mellem parterne, eller krav om overholdelse vilkår og betingelser.

Læs mere om aftaleindgåelse her.