Force majeure

En juridisk betegnelse, der bruges i kontrakter og andre juridiske dokumenter til at beskrive omstændigheder, som er uden for parternes kontrol, og som hindrer dem i af opfylde deres forpligtelser under kontrakten. Dette gælder selv, hvis parternes rimelige og sædvanlige forholdsregler blev truffet.

Force majeure

Hvad betyder force majeure?

I dansk retspraksis betyder force majeure, at en part kan blive fri for sine kontraktmæssige forpligtelser, hvis en uforudsigelig, uundgåelig og uafvendelig begivenhed opstår, som er uden for partens kontrol. Begivenheden gør det umuligt eller meget vanskeligt for aftaleparten at opfylde kontrakten.

Eksempler på force majeure-begivenheder

Typiske eksempler på force majeure-begivenheder kan omfatte;

  • Naturkatastrofer – Jordskælv, orkaner, oversvømmelser mv.
  • Krig og militære konflikter
  • Strejker – lockouts
  • Blokader – politiske uroligheder, embargoer
  • Epidemier og pandemier mv.

Force majeure kan også gøre sig gældende i tilfælde af, at en bestemt lov eller regulering, der er uden for partens kontrol, hindrer dem i at opfylde forpligtelserne.

Anmeldelse til modparten

Force majeure-begivenheder skal anmeldes til den anden part i kontrakten, så hurtigt som muligt. Den pågældende part skal desuden dokumentere, at force majeure-begivenheden har forhindret dem i at opfylde deres forpligtelser. Derudover kan det være nødvendigt at forhandle og tilpasse kontrakten til parternes interesser.

I nogle tilfælde kan force majeure-begivenheden føre til, at en part midlertidigt eller permanent er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser under kontrakten. I sådanne tilfælde kan kontrakten ophøre, eller parterne kan beslutte at genforhandle kontraktvilkårene for at tilpasse sig de nye omstændigheder.

I andre tilfælde kan force majeure-begivenheden medføre en midlertidig forsinkelse eller afbrydelse af kontrakten, men parterne kan fortsætte kontrakten efter en vis periode med passende kompensation eller forlængelse af frister. Kompensationen kan fx være en reduktion af prisen eller en forlængelse af leveringsfrister.

Relaterede ord

Act of God
Culpa in contrahendo
Calusula doli
Kvasidelikt

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.