Act of God

Udtrykket ´Act of God´ er på dansk en juridisk betegnelse, der bruges til at beskrive en naturlig katastrofe, der er uden for menneskers kontrol. Katastrofen er uden for menneskelig kontrol, og det kan derfor ikke forudses eller forhindres.

Naturkatastrofer kan være;

  • Storme
  • Tornadoer
  • Oversvømmelser
  • Tsunamier
  • Jordskælv

Eksempel: Jens køber ukrainsk hvede fra en leverandør, som følge af krigen ikke kan opfylde leverancen længere. Hverken Jens eller leverandør har kontrol over krigen, ligesom aftaleparterne heller ikke kunne forudse krigen.

Hvad er forskellen på ´Act og God´ og ´force majeure´? 

I sammenhæng med `Act of God` anvendes også udtrykket `force majeure`, som betyder ´en større kraft´. Forskellen er, at en act of God-begivenhed kun dækker over naturlige katastrofer, mens force majeure-begivenheder også omfatter menneskelig indblanding. Udtrykket indgår oftest i kontrakter, hvor aftaleparter fritages for ansvar i en ekstraordinær situation, som står uden for en persons kontrol.

En force majeure-begivenhed kan være;

  • Krig
  • Internt oprør i landet
  • Strejke i landet
  • Arbejdskonflikter
  • Naturkatastrofer

Det betyder, at det ikke kan tilskrives nogen person eller virksomhed og derfor ikke kan holdes ansvarlig for nogen form for skade eller tab, der måtte opstå som følge af denne begivenhed.

Dækker en forsikring en act of god-begivenhed?

I mange lande er der lovgivning, der beskytter virksomheder og individer mod økonomisk tab som følge af en 'act of god' eller en force majeure-begivenhed, men det er langt fra alle. Det kommer nemlig helt an på, hvordan et forsikringsselskab definerer udtrykkene. Som tommelfingerregel vil en forsikring dække, når det er udefrakommende omstændigheder, som aftaleparterne ikke har kontrol over og kan forudse.